Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN)

Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN)
Nội dung Text: Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN)


Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN) File Word, PDF về máy

Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN)

 1. Mẫu số: 16/ĐK­TNCN
  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ((Ban hành kèm theo Thông tư số 
  156/2013/TT­BTC ngày
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

  ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
  [01] Lần đầu:                              [02] Bô sung
  ̉  lần thứ: 

  [03] Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………………………………………………………
  [04] Mã số thuế:
  [05] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:………………………………………………………………………………………………..
  [06] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  [07] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

  I. Người nộp thuế đã có MST/CMND/Hộ chiếu

  Quan hệ với  Thời điểm  Thời điểm kết 
  STT Họ và tên  Ngày sinh Mã số thuế  Số CMND /  người nộp  bắt đầu tính  thúc tính giảm 
  Quốc tịch
  Hộ chiếu thuế giảm trừ  trừ 
  (tháng/năm) (tháng/năm)
  [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

  1
  2
  3

  1

 2. II. Người nộp thuế  chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

  Thông tin trên giấy khai sinh Quan hệ  Thời điểm 
  với  Thời điểm kết 
  Quốc  bắt đầu 
  STT Họ và tên người  thúc tính giảm 
  Nơi đăng ký tịch tính giảm 
  nộp  trừ
  Ngày  Quyển  Tỉnh/  trừ 
  Số Quốc  Quận/  Phường (tháng/năm)
  sinh số thuế (tháng/năm)
  Thành 
  gia Huyện / Xã
  phố
  [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
  1
  2
  3

  (MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

  Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
  …..…,ngày … tháng … năm …

  CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  2

Download tài liệu Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN) File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button