[Download] Tải Mẫu CV Kỹ sư Cầu đường bằng Tiếng Anh – Tải về File Word, PDF

Mẫu CV Kỹ sư Cầu đường bằng Tiếng Anh

Mẫu CV Kỹ sư Cầu đường bằng Tiếng Anh
Nội dung Text: Mẫu CV Kỹ sư Cầu đường bằng Tiếng Anh

Download


Một cv ấn tượng ngoài việc nó thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết và phù hợp đối với vị trí cần tuyển thì việc đầu tiên là phải đúng chính tả. Nhất là đối với những cv viết bằng tiếng anh, bạn cần đúng chính tả và dùng từ ngữ phù hợp. TaiLieu.vn giới thiệu đến các bạn một số Mẫu CV Kỹ sư Cầu đường bằng Tiếng Anh. Hy vọng những mẫu cv này hữu ích dành cho các bạn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu CV Kỹ sư Cầu đường bằng Tiếng Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu CV Kỹ sư Cầu đường bằng Tiếng Anh File Word, PDF về máy

Mẫu CV Kỹ sư Cầu đường bằng Tiếng Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu CV Kỹ sư Cầu đường bằng Tiếng Anh

Curriculum Vitae<br />
Name 15.9.1974 June 1991 1991-1996 Nguyen Duc Toan Born in Hanoi, Vietnam Graduated from Dan Phuong secondary school, Hanoi, Vietnam Enrolled at Bridge and Tunnel Engineering Section, Faculty of Engineering, University of Communication and Transport, Hanoi, Vietnam Bachelor Degree of Civil Engineering from University of Communication and Transport, Vietnam Employed as an Assistant Bridge Engineer by Taisei-Rotec JointVenture, Hanoi, Vietnam Enrolled at Pedagogic English Section, Faculty of Continuing Education, College of Foreign Language – Vietnam National University, Hanoi, Vietnam Bachelor Degree of Foreign Language from College of Foreign Language – Vietnam National University, Hanoi, Vietnam Employed as a Bridge Engineer by Louis Berger Inc., Hanoi, Vietnam Employed as a Tunnel Inspector by Transport Engineering Design Inc., Hanoi, Vietnam Consulting Engineer Certificate (Construction Supervision) by Ministry of Transport of Vietnam Employed as a Civil Engineer by Institute of Transport Science and Technology, Hanoi, Vietnam Study for Master Degree at University of Technology of Turin, in partnership with Consortium of Research and Permanent Education of Turin, Italy<br />
<br />
June 1996 1996-1998 1998-2000<br />
<br />
April 2000 1998-2001 2001-2004 March 2004 Since 2004 Since 2005<br />
<br />

Download tài liệu Mẫu CV Kỹ sư Cầu đường bằng Tiếng Anh File Word, PDF về máy