[Download] Tải Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX – Tải về File Word, PDF

Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX

Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX
Nội dung Text: Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX” là mẫu đơn được sử dụng phổ biến dành cho các bạn muốn đăng ký ở nội trú tại trường mình đang theo học. Theo đó, Bản cam kết nêu ra yêu cầu sinh viên phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội quy, quy chế mà nhà trường đề ra, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, duy trì kỷ cương trong học tập góp phần xây dựng môi trường văn hóa văn minh. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX File Word, PDF về máy

Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX

 1. ĐẠI HỌC ………………         CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …………………………..

  BẢN CAM KẾT

  THỰC HIỆN NỘI QUY, QUY CHẾ

            Thực hiện Quy chế công tác Học sinh Sinh viên nội trú trong trường Đại học của Bộ Giáo  
  dục & Đào tạo, nội quy Ký túc xá trường ………………………………………………………………………………….

             Thực hiện chủ trương của Nhà trường về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội,  
  duy trì kỷ cương trong học tập góp phần xây dựng môi trường văn hóa văn minh.

  Họ và tên sinh viên: …………………………………………………MSSV:  
  …………………………………………………………………………………………

  Lớp:   ………………………………..Khoa: 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Đang   ở   phòng:  ………….  Nhà: 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  CAM KẾT

  Thực hiện nghiêm túc những điều quy định trong nội quy cụ thể như sau:

  1. Quy đinh chung

  ­ Đăng ký với ban quản lý Ký túc xá (KTX), làm các thủ tục cần thiết trước khi vào ở;

  ­ Chấp hành nghiêm chỉnh sự quản lý, điều động, bố trí của Ban quản lý KTX;

  ­ Tạo điều kiện để  nhân viên Ban quản lý KTX, cán bộ  quản lý sinh viên Khoa, các đoàn  
  kiểm tra của Nhà trường đến kiểm tra về việc thực hiện nội quy KTX;

  ­ Đóng nộp tiền điện, nước đầy đủ khi có thông báo;

  2. Quy đinh về an ninh trật tự

  ­ Không cho người lạ vào ở trong Ký túc xá, khi có khách đến thăm báo cáo với Ban quản lý  
  KTX;

  ­ Không dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ, quảng cáo, viết, vẽ dán giấy, treo vật dụng đóng 
  đinh lên tường, treo rèm, ri đô trong phòng ở;

 2. ­ Không tụ tập đông người, gây mất trật tự trị an;

  ­ Không tang trữ, sử dụng hung khí, các chất dễ cháy nổ, các chất kích thích, gây nghiện, tài 
  liệu nội dung không lành mạnh;

  ­ Không chứa chấp, che dấu tội phạm, hang quốc cấm;

  ­ Không leo trèo hàng rào, ban công, nóc nhà khu KTX;

  ­ Gửi xe đúng nơi quy định. Tuyệt đối không để xe trong khu KTX;

  3. Quy định về giờ tự học

  ­ Chấp hành đúng quy định về thời gian tự học và sinh hoạt hang ngày tại KTX;

  ­ Giờ tự học:                          + Sáng: từ 7h00’ đến 11h00’

                                  + Chiều: từ 13h30’ đến 16h00’

                                  + Tối: từ 19h00’ đến 23h00’

  ­ Không làm những việc sau:

  + Mở đài, ti vi, ca hát, các hoạt động gây ồn ào tại phòng ở  trong giờ  tự  học, nghỉ trưa hoặc  
  đêm khuya ( sau 23h00’);

  + Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức;

  + Tự nấu ăn, tổ chức tiệc, uống rượu, bia trong khu KTX;

  + Chơi thể thao trong phòng ở, hành lang, ban công, trên đường đi;

  + Có các hành vi, tác phong, ăn mặc thiếu văn hóa;

  + Chơi game trong khu vực KTX;

  + Không đi ra, về khu KTX quá 22h30’;

  ­ Sau 23h00’ có mặt tại phòng ở đã đăng ký để Ban quản lý KTX điểm danh;

  4. Quy định về tài sản

  ­ Không tự  ý di chuyển tài sản, trang thiết bị khỏi vị trí đã bố  trí, có ý thức bảo vệ tài sản  
  được nhà trường trang bị, làm mất hoặc hỏng trang thiết bị trong phòng ở phải bồi thường 
  theo quy định;

  ­ Tiết kiệm điện, nước và tự bảo quản tài sản cá nhân;

  ­ Có trách nhiệm bàn giao phòng ở  cho Ban quản lý KTX trước khi về hè, tết hoặc khi hết 
  hạn hợp đồng;

 3. 5. Quy định về vệ sinh môi trường

  ­ Có trách nhiệm dọn vệ sinh sạch sẽ phòng ở, hành lang, cầu thang theo sự phân công của  
  Ban quản lý KTX và có trách nhiệm tham gia các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường  
  do Nhà trường và các đoàn thể phát động;

  Em xin cam kết thực hiện nghiêm túc các điều nêu trên, nếu vi phạm em sẽ  nhận các hình  
  thức kỷ luật của Nhà trường.

  ……….., ngày ….. tháng …. năm …..

  Sinh viên cam kết

  ( Ký, ghi rõ họ tên )

   

Download tài liệu Mẫu cam kết thực hiện nội quy, quy chế cho sinh viên ở KTX File Word, PDF về máy