[Download] Tải Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên – Tải về File Word, PDF

Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên

Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên
Nội dung Text: Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu “Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên” là mẫu bản cam kết được cá nhân sinh viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để cam kết về việc đi đào tạo tại nước ngoài. Mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của sinh viên làm đơn, thời gian đi học. Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên File Word, PDF về máy

Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên

 1. ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘ NG HÒA  XàHỘI CHỦ  NGHĨA  VIỆT NAM
  TRƯỜNG …………….. Đ ộ c  lậ p  – Tự do  – Hạ nh  ph ú c
  ­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  ………….., ngày….tháng….năm….

  BẢN CAM KẾT 
  THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI

  Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………………

  Tôi tên là: ………………………………………………… Sinh ngày: ………………………….
  Quê quán: ……………………………………………………………………………………………..
  Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………..
  Số CMND hoặc hộ chiếu: …………………………………………………………………………
  Trước đây là sinh viên cao học khóa: …………….. Khoa: ……………………………….
  Hiện nay là: …………………………………………………………………………………………
  Tôi được nhận học bổng của: ………………………………………………………………….
  Nước: …………………………………………………………………………………………………..
  Ngành học: ……………………………………………………… Bậc đào tạo: ………………..
  Thời gian học: ……………………………………………………………………………………….
  Tôi xin được Nhà trường giới thiệu tôi với phía nước ngoài để làm hồ sơ du
  học. Tôi cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của người được Nhà trường giới
  thiệu đi đào tạo ở nước ngoài như sau:
  1. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng
  thời hạn. Luôn giữ gìn truyền thống và uy tín của sinh viên Trường Đại học
  Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
  2. Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý lưu học sinh và chịu
  sự quản lý của Cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại. Thường
  xuyên báo cáo kết quả, tiến độ học tập, nghiên cứu; báo cáo địa chỉ nơi ở,
  nơi học tập bằng email về Phòng Tổ chức Hành chính của trường.
  3. Sau khi tốt nghiệp về nước ngay và cam kết thực hiện nghĩa vụ lâu dài cho
  Nhà trường (ít nhất là 05 năm) nếu Nhà trường có nhu cầu.
  4. Nếu không thực hiện đúng cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách
  nhiệm về việc xử lý theo quy định của Nhà nước, của Trường và bồi hoàn
  toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.
  …………., ngày…tháng….năm….
  TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC­HÀNH  Người cam kết ký tên
  CHÍNH

  Hồ sơ kèm theo gồm có:

 2. (1) Bản saoHộ chiếu, Hộ khẩu, Giấy cấp học bổng.

  (2) Giấy giới thiệu của 01 CBGD của khoa,có xácnhận của Trưởng khoa

Download tài liệu Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên File Word, PDF về máy