[Download] Tải Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài – Dành cho viên chức – Tải về File Word, PDF

Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài – Dành cho viên chức

Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài – Dành cho viên chức
Nội dung Text: Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài – Dành cho viên chức

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài – Dành cho viên chức – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài – Dành cho viên chức” là mẫu cam kết của cá nhân người được đi đào tạo tại nước ngoài gửi tới ban giám hiệu nhà trường về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ của viên chức khi được cử đi đào tạo tại nước ngoài. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch của người được cử đi đào tạo, những cam kết của người đào tạo…. Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài – Dành cho viên chức File Word, PDF về máy

Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài – Dành cho viên chức

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài – Dành cho viên chức

 1. ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG …………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ……………, ngày…..tháng……năm…….
  BẢN CAM KẾT
  THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC 
  NGOÀI  
  (Thời gian từ 3 tháng trở lên)
  Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ……………..

  Tôi tên là: ………………………………………….. Sinh ngày: ………………………………………………..

  Số CMND hoặc hộ chiếu: ………………………………….. Hiện là cán bộ (1): …………………..

  Đơn vị: ………………………………………………. Học hàm, học vị: …………………………………….

  Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo Hợp đồng từ tháng …. năm …………………..

  Biên chế từ tháng  ……. năm …………….

  Được cử đi học sau đại học tại nước ngoài (2): ……………… Loại hình (3): ………………..

  Tôi cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ  của người được Nhà trường cử  đi đào tạo  ở 
  nước ngoài như sau: 

  1. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để  hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn.  
  Nếu hết hạn thì phải xin phép gia hạn. 

  2. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, tôi xin chấp hành theo sự phân công của đơn  
  vị/nhà trường, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác.

  3. Sau khi tốt nghiệp về nước ngay và cam kết thực hiện nghĩa vụ, làm việc lâu dài 
  cho Nhà trường (ít nhất 5 năm đối với Tiến sĩ và 3 năm đối với Thạc sỹ)

  4. Thường xuyên liên lạc (bằng email,  điện thoại, thư,…) với Phòng Tổ  chức – 
  Hành chính trường về địa chỉ nơi ở, nơi học tập, email và tiến độ  học tập, nghiên  
  cứu của mình. 

 2. 5. Nếu không thực hiện đúng cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
  việc xử lý cán bộ, công chức theo quy định của Trường, của Pháp lệnh Công chức 
  và bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. 

  Người cam kết
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Ý kiến xác nhận, bảo lãnh của Khoa, Trung tâm

  Xác nhận Anh/ Chị ……………………., hiện đang là viên chức (1) ……………………. 
  của Khoa, Trung tâm. Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm: 

  1. Tiếp nhận lại và bố  trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ  đào tạo sau 
  khi cán bộ có tên trên tốt nghiệp về nước. 

  2. Nhắc nhở  Anh/ Chị  thường xuyên giữ  liên lạc với Khoa, Trung tâm và Phòng Tổ 
  chức – Hành chính trường về địa chỉ nơi ở, nơi học tập, nghiên cứu, chỗ ở và tiến  
  độ học tập, nghiên cứu. 

  3. Phối hợp với Nhà trường yêu cầu viên chức có tên trên thực hiện đúng lời cam kết  
  trên đây. 

  ……………, ngày…….tháng…..năm…..

  Thủ trưởng đơn vị

  Chú thích: :

  (1) Ghi rõ cán bộ biên chế hay hợp đồng. 

  (2) Ghi rõ theo dạng nào (Học bổng nước ngoài, Nhà nước) 

  (3) Thực tập sinh, Nghiên cứu sinh (Tiến sĩ), Cao học. 

Download tài liệu Mẫu cam kết đi đào tạo nước ngoài – Dành cho viên chức File Word, PDF về máy