[Download] Tải Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp – Tải về File Word, PDF

Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp

Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp
Nội dung Text: Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp – Tải về File Word, PDF

Xin gửi đến các bạn “Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp” là bản cam kết được sử dụng phổ biến trong trường học. Theo ý kiến phụ huynh trong bản kiểm điểm, các bạn học sinh cam kết không tái diễn vi phạm và chấp hành tốt các nội quy của trường, lớp.Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp File Word, PDF về máy

Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­

  MẪU CAM KẾT CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH KHÔNG VI PHẠM NỘI 
  QUY TRƯỜNG, LỚP 

  BẢN CAM KẾT

  Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………. Trường: …………………………………………….

  Em tên là: ……………………………………………………… Học sinh lớp ……….. Trường …………..

  Lý do em viết bản cam kết này xin trình bày như sau:

  Trong quá trình học tập từ đầu học kỳ …. của năm học ……………… đến nay bản thân 
  em đã không chấp hành nội quy quy chế của lớp cũng như của trường, cụ thể:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Vì vậy, trước GVCN lớp cùng Thầy (cô) bộ môn em và gia đình em xin hứa sẽ không 
  vi phạm nội quy và tái diễn vi phạm, em mong Thầy (cô) giáo tha thứ cho em. Nếu từ 
  nay em vẫn tiếp tục vi phạm ………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  thì em và gia đình xin chịu mọi hình thức kỷ luật của tập thể lớp cùng GVCN và tập 
  thể lớp, GVCN có quyền đề nghị kỷ luật hoặc đuổi học gửi lên BGH nhà trường.

  Em và gia đình xin chân thành cám ơn!

  …….., ngày…..tháng….năm…..

  Phụ huynh học sinh Người viết bản cam kết

  (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

  Xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

 2. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­
  BẢN CAM KẾT GIỮA PHỤ HUYNH, HỌC SINH VÀ NHÀ TRƯỜNG

  Kính gửi: ­ Ban giám hiệu trường ……………

  ­ Thầy cô giáo chủ nhiệm cùng các thầy cô giáo bộ môn

  Tên em là: ……………………………………………………………………………………………………………..

  Là học sinh lớp: ………………………………………….. năm học ………………………………………….

  Để đạt được kết quả cao trong năm học  này em xin hứa thực hiện tốt các điều sau:

  1. Chăm chỉ, tự giác trong  học tập, trung thực trong kiểm tra và thi cử.

  2. Tích cực tham gia lao động công ích, giúp đỡ  gia đình, sẵn sàng tham gia lao động 
  khi nhà trường và xã hội yêu cầu.

  3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản chung của nhà trường.

  4. Giữ vệ sinh cá nhân và vệ chung thật tốt, không uống rượu, hút thuốc lá, không mắc 
  các tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá, uống rượu, gây gổ  đánh nhau trong nhà trường  
  và ngoài xã hội.

  5. Đoàn kết, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của tập thể  lớp, phấn đấu  
  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  6. Kính trọng, biêt  ơn cha, mẹ, thầy, cô giáo và yêu quý mọi người. Tuyệt đối không 
  xúc phạm đến thầy, cô giáo và các cán bộ công tác trong nhà trường. 

  7. Tôn trọng kỷ luật của nhà trường, bảo vệ danh dự của nhà trường, tập thể   lớp và 
  của thầy cô giáo.

  8. Chấp hành tốt luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, không đi xe mô tô,  
  xe gắn máy đến trường.

  Em xin cam kết thực hiện tốt các điều trên, nếu vi phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ 
  luật của nhà trường.

 3. Phần cam kết của phụ huynh:

  Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………… 

  Thay mặt gia đình tôi xin cam kết với nhà trường:

  1. Tạo điều kiện tốt nhất về thời gian và môi trường học tập cho con em mình.

  2. Tích cực, chủ động phối, kết hợp với nhà trường và các tổ chức trong việc giáo dục  
  và quản lý con em mình.

  3. Tham gia đầy đủ các khoản đóng góp của nhà trường.

  ………, ngày…tháng….năm….

  Học sinh Phụ huynh học sinh
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp File Word, PDF về máy