[Download] Tải Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3 – Tải về File Word, PDF

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3
Nội dung Text: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3

Download


Để nắm rõ những thông tin cần trình bày trong biên bản thanh lý hợp đồng cũng như cách soạn thảo biên bản sao cho đúng chuẩn, mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3” chi tiết hơn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3 File Word, PDF về máy

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3

Các bạn có thể tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3” qua đoạn trích bên dưới.

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

·         Căn cứ Hợp đồng lao động số: …….  giữa Công ty ……….và
·         Căn cứ vào Biên bản bàn giao công việc giữa
·         Căn cứ Biên bản xác nhận công nợ
.         Xét ….
Hôm nay, ngày………….Tại Văn phòng công ty ……………………….. chúng tôi gồm:
BÊN A : CÔNG TY
Địa chỉ :
Người đại diện:
Chức vụ:
BÊN B : ÔNG / BÀ :………………………………………………………………………
Sinh năm: ………………………………………………………………………………………………………………
CMND số : …………………………do CA tỉnh / TP ……………cấp ngày …………………….
Thừơng trú tại…………………………………………………………………………………………………………
Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý HDLD với những điều khoản sau đây:
Điều 1: Trách nhiệm và quyền lợi của Người lao động:
–       Cam kết đã bàn giao hoàn toàn đầy đủ và đúng về nội dung tại các biên bản giao nhận đã ký
–       Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan
–       Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng
–       Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký
 Điều 2: Trách nhiệm và quyền của công ty:
–       Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.
–       Thanh toán lương đến thời điểm nghỉ việc :
–       Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng  
Điều 3: Điều khoản chung:
–       Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.
–       Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này. Bên B (Người lao động) có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.
–       Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng lao động sẽ kết thúc.
Biên bản này làm thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau
                                  Đại diện Bên A                                  Đại diện Bên B
 
Các bạn vui lòng đăng nhập website tailieu.vn để download “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3” về máy tham khảo thuận tiện hơn.

  

Download tài liệu Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 3 File Word, PDF về máy