[Download] Tải Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2 – Tải về File Word, PDF

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2
Nội dung Text: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2

Download


Các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm mẫu biên bản thanh lý hợp đồng để nhanh chóng hoàn thành thủ tục công việc hợp tác. Mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2” mà TaiLieu.VN sưu tầm.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2 File Word, PDF về máy

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2

Mời các bạn cùng tham khảo cách trình bày và soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng qua đoạn trích “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2” dưới đây:

Công ty
 
                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                     ——–&&&———-
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
·         Căn cứ Hợp đồng lao động số: …….  giữa Công ty ……….và
·         Căn cứ vào Biên bản bàn giao công việc giữa
·         Căn cứ Biên bản xác nhận công nợ
Hôm nay, ngày   tháng    năm . Tại Văn phòng công ty ………, chúng tôi gồm:
Bên A: Công ty
Do ông:
Chức vụ
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
 
Bên B: Người lao động:   
Họ và tên:
Sinh ngày:
Tại:
Nghề nghiệp chuyên môn:
Trình độ học vấn:
Địa chỉ cư trú:
Điện thoại:
Số CMND và ngày cấp:
 
Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý HDLD với những điều khoản sau đây:
Điều 1: Trách nhiệm và quyền lợi của Người lao động:
–       Cam kết đã bàn giao hoàn toàn đầy đủ và đúng về nội dung tại các biên bản giao nhận đã ký
–       Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan
–       Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng
–       Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký
Điều 2: Trách nhiệm và quyền của công ty:
–       Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.
–       Thanh toán lương đến thời điểm nghỉ việc :
–       Trợ cấp thôi việc………
–       Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng  
Điều 3: Điều khoản chung:
–       Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.
–       Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này. Bên B (Người lao động) có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.
–       Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng thử việc sẽ kết thúc.
Biên bản này làm thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau
                            Đại diện Bên A
 
                                              Đại diện Bên B

Các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2” về máy để tiện tham khảo hơn.

 

Download tài liệu Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động – Mẫu số 2 File Word, PDF về máy