[Download] Tải Mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

Mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật
Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

Download


Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật bao gồm các thông tin về đối tượng tiến hành kỷ luật, chủ trì, thành phần tham dự cuộc họp, thư ký ghi chép,… một khi một nhân viên trong công ty, doanh nghiệp có lỗi và cần xem xét, xử lý kỷ luật công khai. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tài về mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

 1. BIÊN BẢN HỌP 
  XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT
  Tên Bộ phận: 
  ………………………………………………………………………………………
  Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  Thời gian họp:………….giờ……………ngày………………
  tháng…………….năm…………
  Chủ trì cuộc họp:…… 
  ………………………………………………………………
  Thành phần tham dự:………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Anh/Chị:
  ……………………………………………….
  Nội dung cuộc họp bao gồm:
  1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm tắt nội dung sự việc xảy ra.
  2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.
  3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu  
  quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với người sai phạm.:
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  Ngày       tháng      năm
  Chủ trì cuộc họp    Thư ký ghi biên bản

Download tài liệu Mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật File Word, PDF về máy