[Download] Tải Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh

Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh

Download


Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh được lập để thống kê tỷ lệ hao hụt của thuốc so với trước khi chế biến. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 3837/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh

 1. Biểu mẫu 5. Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh.

  (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  BÁO CÁO TỶ LỆ HAO HỤT CỦA VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN TRONG CHẾ BIẾN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

  Tỷ lệ hao hụt so với trước khi chế biến (%)
  Phương pháp
  Sơ chế Phức chế
  Tên khoa học khác (*)
  TT Tên vị thuốc Nguồn gốc
  của vị thuốc
  Chích rượu, giấm,
  Ngâm, ủ, rửa,
  Thái phiến Sao vàng Sao đen muối gừng, cam
  phơi, sấy
  thảo, mật ong…

  Ghi chú:

  (*): ghi cụ thể tên phương pháp khác và tỷ lệ hao hụt so với trước khi chế biến

  Ngày…….tháng……năm……
  NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG KHOA DƯỢC GIÁM ĐỐC
  (Ký tên và đóng dấu)
  Họ tên:…………… Họ tên:…………… Họ tên:……………

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh File Word, PDF về máy