[Download] Tải Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng

Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng

Download


Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hiện trạng máy móc, thiết bị trong doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin hiện trạng máy móc, thiết bị chuyên ngành… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng

 1. Mã tài liệu: HC­04­BM02
  QUY ĐỊNH BẢO TRÌ, BẢO HÀNH Phiên bản: Ver 5.0
  Ngày ban hành: 

  BÁO CÁO SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ HÀNG THÁNG

  Sổ bổ 
  STT Tên máy móc thiết bị Quy cách Đơn vị Sl đầu kỳ Sl hư hỏng sung Sl cuối kỳ Giải trình
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Download tài liệu Mẫu Báo cáo số lượng máy móc thiết bị hàng tháng File Word, PDF về máy