[Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm

Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm

Download


Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm được sử dụng để thống kê báo cáo về việc đề xuất tuyển dụng, xác minh nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch và chương trình tuyển dụng, báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm

 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG
  (Năm ……)
  Người báo cáo:

  I. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
  NHIỆM VỤ CỤ THỂ KẾT QUẢ KHÓ KHĂN/GIẢI PHÁP
  NS-NV-1. Đề xuất tuyển dụng
  Xác minh nhu cầu
  Lập kế hoạch và chương trình tuyển dụng
  NS-NV-2. Kết quả tuyển dụng trong năm
  Thực hiện thủ tục tiếp nhận thử việc
  Kết quả thử việc
  Các cv
  khác

  II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG VIỆC:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm File Word, PDF về máy