[Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải

Download


Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình xử lý chất thải rắn… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải

 1. Biểu số: 04­CS/TGRT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT  Đơn vị nhận báo cáo: 
  ĐỘNG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC  Cục Thống kê tỉnh, TP
  THẢI
  Ngày nhận báo cáo: Ngày 31/3 năm 
  sau (Áp dụng đối với các doanh nghiệp 
  chuyên thu gom và xử lý rác thải)
  (Năm)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất kinh doanh chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Mã số Đơn vị tính Thực hiện
  A B C 1
  1. Khối lượng rác thực tế phát thải trên địa bàn hoạt động của DN 01 Tấn
  Trong đó: ­ Rác thải sinh hoạt 02 Tấn
  ­ Rác thải y tế nguy hại 03 Tấn
  ­ Rác thải công nghiệp nguy hại 04 Tấn
  2. Khối lượng rác thải doanh nghiệp đã thu gom 05 Tấn
  Trong đó: ­ Rác thải sinh hoạt 06 Tấn
  ­ Rác thải y tế nguy hại 07 Tấn
  ­ Rác thải công nghiệp nguy hại 08 Tấn
  3. Khối lượng rác thải doanh nghiệp  đã  xử lý đạt chuẩn quy định  09 Tấn
  quốc gia
  ­ Sản xuất phân bón 10 Tấn
  ­ Chôn, lấp 11 Tấn
  ­ Đốt 12 Tấn

  ­ Biện pháp xử lý khác 13 Tấn

  4. Phương tiện thu gom rác của doanh nghiệp
  ­ Số xe ben đổ rác 14 Cái
  ­ Số xe ép rác 15 Cái
  ­ Số xe đẩy tay 16 Cái
  ­ Phương tiện khác 17 Cái
  5. Cơ sở xử lý rác thải của doanh nghiệp

 2. ­ Bãi rác:
  + Số bãi 18 Bãi
  + Tổng diện tích 19 Ha
  ­ Cơ sở xử lý rác thải:
  + Số cơ sở 20 Cơ sở
  + Công suất thiết kế 21 Tấn/ngày
  + Khối lượng rác đã xử lý trong năm 22 Tấn
  ­ Cơ sở xử lý nước thải bãi rác:
  + Số cơ sở 23 Cơ sở
  + Công suất thiết kế 24 m3/ngày
  m3
  + Khối lượng nước thải bãi rác đã xử lý trong năm 25

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải File Word, PDF về máy