[Download] Tải Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng

Download


Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng được sử dụng để thống kê về việc tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt; triển khai, theo dõi quá trình thử việc, tập sự của người lao động,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng

 1. BÁO CÁO/KẾ HOẠCH TUẦN – TUYỂN DỤNG
  (Tuần: …….. tháng …… năm ……)
  Người báo cáo:

  KẾ HOẠCH
  BÁO CÁO KẾ HOẠCH TUẦN SAU
  TRONG TUẦN

  TT Nội dung công việc TG thực hiện Kết quả Khó khăn/Tồn đọng Nội dung cv TG thực hiện

  NS-NV-1
  Lập kế hoạch tuyển dụng năm,
  quý, tháng theo yêu cầu của công
  ty và các phòng/ban/đơn vị. Lên
  chương trình tuyển dụng cho mỗi
  đợt tuyển dụng.

  NS-NV-2
  Tổ chức tuyển dụng theo chương
  trình đã được phê duyệt. Triển
  khai, theo dõi quá trình thử việc,
  tập sự của người lao động.

  P1.
  Xây dựng, nâng cấp Ngân hàng
  bài test tuyển dụng.
  P2.
  Thiết lập, duy trì các nguồn nhân
  lực đảm bảo đáp nhu cầu của
  công ty.

  Đề xuất, kiến nghị cải tiến trong công việc:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Download tài liệu Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – tuyển dụng File Docx, PDF về máy