[Download] Tải Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ

Download


Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ được sử dụng để thống kê về việc tổng hợp biến động nhân sự, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên toàn công ty báo cáo định kỳ và đột xuất, lưu trữ văn bản của phòng nhân sự,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ

 1. BÁO CÁO/KẾ HOẠCH TUẦN – QUẢN LÝ HỒ SƠ
  (Tuần: …….. tháng …… năm ……)
  Người báo cáo:

  KẾ HOẠCH
  BÁO CÁO KẾ HOẠCH TUẦN SAU
  TRONG TUẦN
  TG TG
  TT Nội dung công việc thực Kết quả Khó khăn/Tồn đọng Nội dung cv thực
  hiện hiện
  NS-NV-5
  Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBNV toàn
  Công ty. Chịu trách nhiệm upload hồ
  sơ, lý lịch lên hệ thống ERP.

  NS-NV-6
  Tổng hợp biến động nhân sự, số
  lượng, chất lượng đội ngũ CBNV toàn
  công ty báo cáo định kỳ và đột xuất.
  NIX

  NS-NV-7
  Quản lý việc nghỉ phép, nghỉ việc riêng
  và tính công cho CBNV toàn công ty.

  P1.
  Lưu trữ văn bản của phòng nhân sự.
  P2.
  Đăng ký sử dụng văn phòng phẩm của
  phòng.

  I. Đề xuất, kiến nghị cải tiến trong công việc:

 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Download tài liệu Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tuần – quản lý hồ sơ File Word, PDF về máy