[Download] Tải Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng

Download


Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng được sử dụng để thống kê về việc lập kế hoạch tuyển dụng năm, quý, tháng theo yêu cầu của công ty và các phòng/ban/đơn vị, lên chương trình tuyển dụng cho mỗi đợt tuyển dụng,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng

 1. BÁO CÁO/KẾ HOẠCH THÁNG, QUÝ – TUYỂN DỤNG
  (Tháng/Quý …… năm ……)
  Người báo cáo:

  I. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

  KẾ HOẠCH BÁO CÁO

  Nội dung công
  Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Kết quả Khó khăn, tồn đọng
  việc
  NS-NV- Lập kế hoạch tuyển dụng năm, quý, tháng
  1. theo yêu cầu của công ty và các
  phòng/ban/đơn vị. Lên chương trình tuyển
  dụng cho mỗi đợt tuyển dụng.
  1.1. Lập kế hoạch tuyển dụng năm, quý,
  tháng theo yêu cầu.
   Nhận đề xuất tuyển dụng từ
  giám đốc và các phòng, ban, đơn vị.
   Xác minh nhu cầu tuyển dụng
  (số lượng, chất lượng, vị trí công
  việc…)
   Lên kế hoạch tuyển dụng năm,
  quý, tháng căn cứ theo tình hình thực
  tế và đề xuất
  1.2. Lên chương trình tuyển dụng cho mỗi
  đợt tuyển dụng.
  NS-NV- Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã
  2. được phê duyệt. Triển khai, theo dõi quá
  trình thử việc, tập sự của người lao động.
  2.1. Tổ chức thực hiện tuyển dụng

   Đăng tuyển, tiếp nhận hồ sơ

   Sơ tuyển, test.

   Phỏng vấn chuyên môn

 2.  Báo cáo kết qủa tuyển dụng.

  2.2. Tiếp nhận, theo dõi quá trình thử việc,
  tập sự, thực tập.
   Thực hiện thủ tục tiếp nhận thử
  việc.
   Chuyển sang bộ phận đào tạo
  hội nhập
   Bàn giao nhân sự cho đơn vị sử
  dụng
   Đánh giá thử việc.

  2.3. Kết quả thử việc

   Không đạt : Thủ tục chấm dứt
  HĐ thử việc
   Đạt : Thủ tục tiếp nhận chính
  thức
  Báo cáo

  P.1. Xây dựng, nâng cấp Ngân hàng bài test
  tuyển dụng.
  P.2. Thiết lập, duy trì các nguồn nhân lực đảm
  bảo đáp nhu cầu của công ty.

 3. II. TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
  a.i.1. Tình hình thực hiện công việc:
        Theo quy định của quy trình:                                                                    Không theo quy định của quy trình:      
  a.i.2. Chất lượng công việc chung:
          Tốt:                                                                          Khá:                                                                TB:   
  a.i.3. Sự phối hợp của các cá nhân/đơn vị liên quan:
         Nhiệt tình:                                                                                                Thái độ chưa tốt (kể tên):     
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  a.i.4. Quy trình tác nghiệp trong công việc:
         Phù hợp:                                    Chưa phù hợp:                                 Kiến nghị chỉnh sửa (cập nhật vào phần đề xuất):  
  III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG VIỆC
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  IV. NHẬN XÉT CỦA PHỤ TRÁCH
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Download tài liệu Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – tuyển dụng File Docx, PDF về máy