[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa được sử dụng để thống kê về trị giá xuất khẩu trực tiếp chia theo nước cuối cùng hàng đến, mặt hàng xuất khẩu trực tiếp chia theo nước cuối cùng hàng đến,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm

 1. Biểu số: 04­CS/XKHH BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XUẤT  Đơn vị nhận báo cáo:
  KHẨU HÀNG HÓA ­ Cục Thống kê tỉnh, TP
  (Áp dụng đối với doanh nghiệp có  ­ Cơ quan chủ quản cấp trên
  Ngày nhận báo cáo: Ngày 31/3 năm sau
  hoạt động xuất khẩu hàng hóa)
  (Năm)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất kinh doanh chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm Thực hiện năm so với năm trước (%)
  Lượng Giá trị  Lượng Giá trị 
  (1000USD) (1000USD)
  A B 1 2 3 4
  TỔNG TRỊ GIÁ (FOB) = I + II
  I. Trị giá xuất khẩu trực tiếp
  Chia theo nước cuối cùng hàng đến
  ………………

  ………………
  Mặt hàng xuất khẩu trực tiếp chia theo nước 
  cuối cùng hàng đến
  ……………..

  ……….
  II. Trị giá ủy thác xuất khẩu

  Mặt hàng ủy thác xuất khẩu

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm File Word, PDF về máy