[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng

Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được sử dụng để thống kê về doanh thu thuần hoạt động bán buôn, bán lẻ, doanh thu thuần hoạt động sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng

 1. Biểu số: 01­CS/HĐTM BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG  Đơn vị nhận báo cáo: 
  MẠI Cục Thống kê tỉnh, TP

  (Áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt 
  Ngày nhận báo cáo:
  động bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 
  Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo
  xe máy và xe có động cơ khác)
  (Tháng)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất công nghiệp chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 

  Đơn vị tính: triệu đồng
  Tên chỉ tiêu Mã số  năm  Dự tính 
  Thực hiện Cộng dồn từ đầu
  tháng tiếp 
  tháng báo  đến cuối tháng báo 
  theo
  cáo cáo
  A B 1 2 3
  I. Doanh thu thuần hoạt động bán buôn,  01
  bán lẻ
  Trong đó: Bán lẻ 02
  1. Lương thực, thực phẩm 03
  Trong đó: Bán lẻ 04
  2. Hàng may mặc 05
  Trong đó: Bán lẻ 06
  3. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia  07
  đình
  Trong đó: Bán lẻ 08
  4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục 09
  Trong đó: Bán lẻ 10
  5. Gỗ và vật liệu xây dựng 11
  Trong đó: Bán lẻ 12
  6. Phân bón, thuốc trừ sâu 13

 2. 7. Ôtô các loại 14
  Trong đó: Bán lẻ 15
  8. Phương tiện đi lại (trừ ôtô) 16
  Trong đó: Bán lẻ 17
  9. Xăng, dầu các loại 18
  Trong đó: Bán lẻ 19
  10. Nhiên liệu khác (trừ xăng
  dầu) 20
  Trong đó: Bán lẻ 21
  11. Hàng hóa khác (ghi rõ) 22
  Trong đó: Bán lẻ 23
  II. Doanh thu thuần hoạt động sửa chữa  24
  ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp

  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng File Word, PDF về máy