[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được sử dụng để thống kê về số cơ sở, trị giá vốn và thuế của doanh nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm

 1. Biểu số: 04­CS/HĐTM BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  Đơn vị nhận báo cáo: 

  THƯƠNG MẠI Cục Thống kê tỉnh, TP

  Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau (Áp dụng đối với doanh nghiệp có 
  hoạt động bán buôn, bán lẻ; sửa chữa 
  ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
  khác)
  (Năm)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất kinh doanh chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 

  1.  Số cơ sở, trị giá vốn và thuế
  Chia theo hình thức bán
  Bán lẻ
  Tổng số
  Mã số Đơn vị tính Bán buôn Trong đó: siêu 
  Tổng số
  thị
  A B C 1 2 3 4
  1. Số cơ sở có đến 31/12 01 Cơ sở
  2. Doanh thu thuần 02 Triệu đồng

  3. Trị giá vốn hàng bán ra 03 Triệu đồng
  4. Thuế GTGT, thuế xuất khẩu  04 Triệu đồng
  phát sinh phải nộp

  2. Doanh thu thuần theo nhóm hàng

  Đơn vị tính: Triệu đồng
  Chia ra:
  Bán buôn Bán lẻ
  Tổng doanh thu 
  A Mã số B 1 2 3
  thuần

  I. Doanh thu thuần hoạt động bán buôn, bán lẻ 01

  Trong đó: Bán lẻ 02

 2. 1. Lương thực, thực phẩm 03
  Trong đó: Bán lẻ 04
  2. Hàng may mặc 05
  Trong đó: Bán lẻ 06
  3. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 07
  Trong đó: Bán lẻ 08
  4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục 09
  Trong đó: Bán lẻ 10
  5. Gỗ và vật liệu xây dựng 11

  Trong đó: Bán lẻ 12

  6. Phân bón, thuốc trừ sâu 13
  7. Ôtô các loại 14
  Trong đó: Bán lẻ 15
  8. Phương tiện đi lại (trừ ôtô) 16
  Trong đó: Bán lẻ 17
  9. Xăng, dầu các loại 18
  Trong đó: Bán lẻ 19
  10. Nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) 20
  Trong đó: Bán lẻ 21
  11. Hàng hóa khác (ghi rõ) 22
  Trong đó: Bán lẻ 23
  chữa ôtô, mô tô, 
  II. Doanh thu thuần hoạt động sửa  24
  xe máy và xe có động cơ khác

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm File Docx, PDF về máy