[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài được sử dụng để thống kê về trị giá thu về dịch vụ, dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm

 1. Biểu số: 04­CS/XKDV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THU VỀ  Đơn vị nhận báo cáo: 
  DỊCH VỤ TỪ NƯỚC NGOÀI Cục Thống kê tỉnh, TP

  (Áp dụng đối với doanh nghiệp có 
  Ngày nhận báo cáo: 
  hoạt động thu về dịch vụ từ nước 
  Ngày 31/3 năm sau
  ngoài)
  (Năm)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất kinh doanh chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Đơn vị tính: USD
  Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện  Tỷ lệ thực hiện 
  năm
  so với năm 
  trước 

  (%)
  A B 1 2
  I. Trị giá thu về dịch vụ 0001
  Ghi  tên  từng  dịch  vụ  theo  Danh  mục  dịch  vụ  xuất 
  nhập  khẩu  Việt Nam ­ VCITS và  chia theo nước đối 
  tác

  Ví dụ:
  Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không 2110
  Nhật Bản JP x

  Singapore SG x

  II. Trị  giá nhiên liệu, vật tư  bán cho máy bay/ tàu   0002

  thuyền   nước   ngoài   ở   sân   bay/cảng   biển   Việt 

  Nam(*)

 2. Ghi chú: (*) áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp nhiên liệu, 
  vật tư cho máy bay, tàu thuyền nước 
  ngoài tại sân bay, cảng biển Việt Nam.

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm File Docx, PDF về máy