[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú theo năm – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú theo năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú theo năm

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ lưu trú được sử dụng nhằm thống kê số cơ sở kinh doanh, lượt khách phục vụ, ngày khách phục vụ, doanh thu thuần,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú theo năm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú theo năm File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú theo năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú theo năm

 1. Biểu số: 04­CS/HĐLT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ  Đơn vị nhận báo cáo: 
  LƯU TRÚ Cục Thống kê tỉnh, TP

  (Áp dụng đối với doanh nghiệp có 
  Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau
  hoạt động dịch vụ lưu trú)
  (Năm)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất kinh doanh chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Mã số Đơn vị tính Thực hiện
  A B C 1
  1. Số cơ sở có đến 31/12 01 Cơ sở
  2. Lượt khách phục vụ 02 Lượt khách
  ­ Lượt khách ngủ qua đêm 03 ”
  Chia ra: + Lượt khách Quốc tế 04 ”
  + Lượt khách trong nước 05 ”
  ­ Lượt khách trong ngày 06 Lượt khách
  Chia ra: + Lượt khách Quốc tế 07 ”
  + Lượt khách trong nước 08 ”

  3. Ngày khách phục vụ 09 Ngày khách
  (Chỉ tính đối với khách có ngủ qua đêm) 10 ”
  Chia ra: + Ngày khách Quốc tế 11 ”
  + Ngày khách trong nước 12 ”
  4. Doanh thu thuần 13 Triệu đồng
  Chia ra: + Từ khách Quốc tế 14 ”
  + Từ khách trong nước 15 ”
  5. Thuế GTGT, thuế XK phát sinh phải nộp 16 ”
  Tổng số
  Chia ra
  Tên cơ sở 1…
  ……………
  Tên cơ sở 2.…

 2. ………….
  ……..………

  ………

  (*) Mã loại cơ sở: Khách sạn 5 sao ghi số 5, khách sạn 4 sao ghi số 4, khách sạn 3 sao ghi số 3, khách sạn 2 sao ghi số 2, 
  khách sạn 1 sao ghi số 1. Khách sạn dưới tiêu chuẩn sao ghi số 6; nhà nghỉ, nhà khách ghi số 7; biệt thự kinh doanh du lịch 
  ghi số 8; làng du lịch ghi số 9; căn hộ kinh doanh du lịch ghi số 10; loại khác ghi số 11.

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú theo năm File Word, PDF về máy