[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin theo năm – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin theo năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin theo năm

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin theo năm áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin nhằm thống kê về doanh thu thuần các dịch vụ lập trình máy tính, tư vấnn máy tính,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin theo năm – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin theo năm File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin theo năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin theo năm

 1. Biểu số: 04­CS/CNTT BÁO CÁO Đơn vị nhận báo cáo: 
  Cục Thống kê tỉnh, TP
  HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÔNG 
  Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau NGHỆ THÔNG TIN
  (Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt 
  động cung cấp các dịch vụ công nghệ 
  thông tin)
  (Năm)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất kinh doanh chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Mã số Đơn vị tính Thực hiện
  A B C 1
  Tổng doanh thu thuần (01 = 02 + … + 06) 01 Triệu đồng

  Chia ra:
  1. Dịch vụ lập trình máy vi tính 02 ”

  2. Dịch vụ tư vấn máy vi tính 03 ”
  3. Dịch vụ quản trị hệ thống máy vi tính và các hoạt  04 ”
  động khác liên quan đến  máy vi tính
  4. Dịch  vụ  xử  lý  dữ  liệu,  cho  thuê  và  các hoạt  05 ”
  động liên quan; cổng thông tin

  5. Dịch vụ thông tin khác 06 ”

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin theo năm File Docx, PDF về máy