[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống theo năm – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống theo năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống theo năm

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống theo năm được sử dụng để thống kê báo cáo về số cơ sở có trong doanh nghiệp, doanh thu thuần từ hoạt động ăn uống và hàng chuyển bán, trị giá vốn hàng chuyển bán, thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống theo năm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống theo năm File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống theo năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống theo năm

 1. Biểu số: 04­CS/DVAU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ  Đơn vị nhận báo cáo: 
  ĂN UỐNG Cục Thống kê tỉnh, TP

  (Áp dụng cho các doanh nghiệp có các 
  Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau
  hoạt động: dịch vụ phục vụ ăn uống)
  (Năm)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất kinh doanh chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Mã số Đơn vị tính Thực hiện
  A B C 1
  1. Số cơ sở có đến 31/12 01 Cơ sở
  Trong đó: ­ Nhà hàng 02 ”
  ­ Quầy Bar 03 ”
  ­ Quầy căng tin 04 ”
  2. Doanh thu thuần 05 Triệu đồng
  Trong đó: Doanh thu thuần hàng ăn uống 06 ”
  Trong đó: Doanh thu thuần hàng chuyển bán 07 ”
  3. Trị giá vốn hàng chuyển bán 08 ”
  4. Thuế GTGT phát sinh phải nộp 09 ”

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống theo năm File Word, PDF về máy