[Download] Tải Mẫu Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch theo năm – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch theo năm

Mẫu Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch theo năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch theo năm

Download


Mẫu Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch theo năm áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động du lịch lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch nhằm thống kê số cơ sở hoạt động lữ hành, lượt khách du lịch theo Tour, ngày khách du lịch theo Tour,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch theo năm – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch theo năm File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch theo năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch theo năm

 1. Biểu số: 04­CS/DLLH BÁO CÁO DU LỊCH LỮ HÀNH VÀ  Đơn vị nhận báo cáo: 
  CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Cục Thống kê tỉnh, TP

  (Áp dụng cho các doanh nghiệp có 
  Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau
  hoạt động du lịch lữ hành và các hoạt 
  động hỗ trợ du lịch)
  (Năm)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất kinh doanh chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Mã số Đơn vị tính Thực hiện
  A B C 1
  1. Số cơ sở có đến 31/12 01 Cơ sở
  Trong đó: Số cơ sở hoạt động lữ hành 02 ”
  2. Lượt khách du lịch theo Tour 03 Lượt khách
  Trong đó: ­ Lượt khách Quốc tế 04 ”
  ­ Lượt khách trong nước 05 ”
  ­ Lượt khách Việt Nam đi ra nước ngoài 06 ”
  3. Ngày khách du lịch theo Tour 07 Ngày khách
  Trong đó: ­ Ngày khách Quốc tế 08 ”
  ­ Ngày khách trong nước 09 ”
  ­ Ngày khách Việt Nam đi ra nước ngoài 10 ”
  4. Doanh thu thuần 11 Triệu đồng
  Trong đó: ­ Thu từ khách Quốc tế 12 ”

  ­ Thu từ khách trong nước 13 ”
  ­ Thu từ khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài 14 ”
  Trong đó: Các khoản chi hộ khách 15 ”

  5. Thuế GTGT, thuế XK phát sinh phải nộp 16 ”

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch theo năm File Docx, PDF về máy