[Download] Tải Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tháng – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tháng

Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tháng
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tháng

Download


Người dùng doanh nghiệp nhỏ có thể theo dõi bán hàng này theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm cũng như dự báo tình hình kinh doanh khi sử dụng biểu mẫu thông minh Báo cáo bán hàng hàng tháng được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tháng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tháng File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tháng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tháng

 1. DỰ BÁO BÁN HÀNG HÀNG THÁNG Mục nhập Dữ liệu Báo cáo Bán hàng

  NGÀY HÔM NAY: Wednesday, May 19, 2021 #VALUE!

  SỐ THỰC TẾ TÍNH  SỐ THEO KẾ HOACH 
  ̣ ̣
  SỐ CHÊNH LÊCH TÍNH  % TÍNH ĐẾN HÔM 
  THANG NAY
  ́ ̀ THỰC TẾ ́ ̣
  KÊ HOACH ̣
  CHÊNH LÊCH %
  ĐẾN HÔM NAY TÍNH ĐẾN HÔM NAY ĐẾN HÔM NAY NAY (YTD)
  Sô l
  ́ ượng #VALUE! Err:508
  Ban hang
  ́ ̀ Err:508 #VALUE! #VALUE! #VALUE! Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
  Doanh thu Err:508 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Err:508 Err:508 Err:508
  Biên Err:508 #VALUE! #VALUE! #VALUE! Err:508 Err:508
  Sô Đ
  ́ ơn hang
  ̀ Err:508 Err:508
  Gia tri Đ
  ́ ̣ ơn hang trung binh
  ̀ ̀ Err:508 Err:508

  THANG T
  ́ ƠÍ THANG T
  ́ ƠÍ ́ ỚI
  QUY T NĂM TƠÍ
  Ban hang
  ́ ̀ Err:508 Err:508 Err:508

  ̣
  LICH S Ử BAN HANG
  ́ ̀
  SỐ TIỀN THEO KẾ HOẠCH CHI PHÍ DOANH THU

  ₫250,000,000
  ₫200,000,000
  ₫150,000,000
  ₫100,000,000
  ₫50,000,000
  ₫0
  25/4/2013 14/5/2013 29/5/2013 21/6/2013 5/8/2013 4/9/2013 25/9/2013 5/11/2013 30/11/2013
  23/4/2013 7/5/2013 14/5/2013 10/6/2013 6/7/2013 19/8/2013 20/9/2013 15/10/2013 26/11/2013 11/12/2013

  DỰ BAO THANG
  ́ ́ DỰ BAO QUY
  ́ ́

  ₫20 ₫20
  ₫10 ₫10
  ₫0 ₫0

  DỰ BAO NĂM
  ́ DONG DOANH THU
  ̀

  ₫20 ₫20
  ₫10 ₫10
  ₫0 ₫0
   

Download tài liệu Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tháng File Word, PDF về máy