[Download] Tải Mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn – Tải về File Word, PDF

Mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn

Mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn
Nội dung Text: Mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn

Download


Để theo dõi tình trạng vật tư, hàng hóa nhập, xuất, tồn hàng kỳ, kế toán phải lập Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn File Word, PDF về máy

Mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn

 1. Err:510
  Err:510
  Err:510

  BẢN
   Tồn đầu kỳ 
  Đơn 
  Số 
  vịĐơn 
  lượngSố 
  vịĐơn 
  lượngSố 
  vịĐơn 
  lượngSố 
  vịĐơn 
  lượngSố 
  vịĐơn 
  Mã VT Tên vật tư lượngSố 
  vịĐơn 
  lượngSố 
  vịĐơn 
  lượngSố 
  vịĐơn 
  lượngSố 
  vịĐơn 
  lượngSố 
  vịĐơn 
  lượngSố 
  vị
  lượng

   Tổng cộng: 
  BND 1000l Bồn nước đứng 1000l  2.00 
  BT Bột trét  204.00 
  BT EP 40 Bột trét expo 40kg  7.000 
  bl m16 Bu lon M16  50.000 
  C 2*25 Cáp dây điện 2/25  260.000 
  CH Cây chống  457.00 
  CB 2P 100A CB điện 100A  1.00 
  CBĐ 1000L Chân bồn đứng 1000l  1.00 
  CBN 1000l Chân bồn ngang 1000l  1.00 
  C 60PVC Co 60 PVC  3.00 
  CTN Co, tê, nối  1.00 
  Đ (0*4) Đá (0*4)  10.00 
  D KO Dầu Ko lít  49.00 
  DH 70S­12MM Dây hàn 70S­12MM  570.00 
  Dh NTT 35 Dây hàn NTT 35  220.00 
  DHDA argon HLAT 2 đồng hồ điều áp argon HLAR 2  24.00 
  expo interior 18l Expo easy interior  14.00 
  GM 25*40 Gạch men 25*40  581.00 
  G 45*90 Gạch men 45*90  17.00 
  GN Gạch nền  96.00 
  Gop Gạch ốp  11.00 
  G V24 25*40 gạch V24 (25*40)  50.00 
  GS Gương soi  3.00 

 2. INO*201*V20 Inox *201 vuông 20  ­   
  IO50.8 Inox 201 ống 50.8  2.00 
  KB Kẽm buộc  4.00 
  K Bm 500 Keo BM 500gr  1.00 
  KC v MN Khóa cửa và mặt nạ  60.00 
  KN QK 1220 Khung nổi QK 1220  45.00 
  K5L Kính 5 ly  7.00 
  KH 5L Kính hoa 5ly  65.00 
  KT 4ly Kính trà 4ly  54.00 
  K10L Kính trắng 10ly  50.00 
  KT 5l. Kính trắng 5l (1830 * 2440 )  40.00 
  KT 5l Kính trắng 5ly (183*244)  76.00 
  KT 8l Kính trắng 8ly (152*244)  30.00 
  Ng Ngói 22 ĐN  360.00 
  Ng A 1 Ngói A 1 ĐN  42.00 
  NT Nhôm thanh  99.00 
  NT YH 05 Nhôm thanh Yh 5  30.00 
  OC 2 chuôi Ổ cắm điện 2 chuôi  8.00 
  O BM 140 Ống BM 140  16.00 
  O BM 27 Ống BM 27  4.00 
  O MB 60 Ống BM 60  8.00 
  O PVC 140 Ống pvc 140  28.00 
  OPVC 60 Ống PVC 60  12.00 
  OuPVC 21 Ống uPVC 21*1.6*4  321.00 
  OuPVC 27 Ống uPVC 27*1.8*4  155.00 
  OuPVC34*2.0BM Ống uPVC 34*2.0 BM  100.00 
  O6uPVC42*2.1 Ống uPVC42*2.1  20.00 
  OuPVC90*2.9 ống uPVC90*2.9BM  25.00 
  OVI 12.5*12.5*0.6*6m Ống vuông Inox 12.5*12.5*0.6*6m  15.00 
  INOX 20*20*0.6*6m Ống vuông inox 20*20*0.6*6m  9.00 
  QT ĐN Quạt tròn ĐN  15.00 
  QH3.2 Que hàn  KT 6013 kg  2,847.00 
  QH 421 3,2 Que hàn 421 3.2 kg  1,219.00 
  QH4214,0 Que hàn 421 4,0 kg  28.00 
  QH421 Que hàn 4212,5 kg  1,074.00 
  QH 6013 4.0 Que hàn 6013 4.0 kg  500.00 
  QH KR 3000­2.6 Que hàn KR 3000­2.6 kg  300.00 
  QH KR 3000 Que hàn KR 3000­3.2 kg  289.00 
  SCR 3kg Sơn chống rỉ 3kg  5.00 
  SCR TV 3 Sơn chống rỉ TV 3lit  1.00 
  SCRX TV 3 Sơn chống rỉ xám TV 3L  1.00 
  SD. Sơn dầu  43.00 
  SD GL 17,5 Sơn dầu Galant 17.5l  8.00 
 3. SD GL 3L Sơn dầu Galant 3lit  6.00 
  SDG 3l S Sơn dầu Galant 3lit ­Special  1.00 
  EP E 3.35 Sơn expo ex  3.35l  7.00 
  EP I 18 Sơn expo in 18L  10.00 
  EP I 3.35 Sơn expo in 3.35l  5.00 
  SM C1 Đ03 Sơn màu C1 Đ 03  5.00 
  SM C1 D33 Sơn màu C1 D33  2.00 
  SM C2 203 BZ Sơn màu C2 203 Benzo (20kg)  1.00 
  SM C2 708 benzo Sơn màu C2 708  1.00 
  Sm C2 AA322 sơn màu C2 AA322  3.00 
  SM DCC D03 Sơn màu DCC D903  4.00 
  SN Sơn nước kg  94.00 
  SNNGT TV NAU 17.5 Sơn nước ngoại thất TV màu 17.5  1.00 
  SNNT 17,5 Sơn nước nội thất 17,5 lit  8.00 
  SNNT u­90 17.5 Sơn nước nội thất U90­ 17.5 l  7.00 
  SN sfast 18l Sơn nước Sfast 18lit  1.00 
  SN sfast  ex 18l Sơn nước Sfast ex 18lit  1.00 
  SN T­16Y Sơn nước T ­ 16Y  1.00 
  SV­3 Sơn vàng 3kg  9.00 
  SX 3kg Sơn xám 3kg  25.00 
  TK INOX 8 x 60 Tắc kê inox 8 x 60  591.00 
  TTTT G tấm trần tranh trí Gen Pro  85.00 
  T XM SB 2440*1220*15mm tấm ximang Smile Board  79.00 
  TL 180*200 Taplo  điện 180*200  2.00 
  T 21D Tê 21D BM  9.00 
  T27D Tê 27 D BM  36.00 
  T90 tê 90BM  10.00 
  TC Mini Thạch cao laguy mini  19.00 
  T12 Thép 12 kg  600.00 
  T 6.4 Thép 6.4 kg  5,356.00 
  T8 Thép 8 kg  826.00 
  TC Theo  QC Thép cuộn theo Qui cách kg  625.00 
  TDCL Thép D các loại kg  ­   
  TH I 150 Thép hình I 150 kg  600.00 
  THCL Thép hộp các loại kg  4,973.00 
  THMK Thép hộp mạ kẽm kg  185.00 
  THMKCL Thép hộp mạ kẽm các loại kg  1,727.00 
  THMK Z8 Thép hộp mạ kẽm Z8 kg  855.00 
  THVMK Thép hộp vuông mạ kẽm kg  558.00 
  T I150 Thép I 150 kg  30.00 
  TKR Thép không rỉ kg  5.00 
  Tla Thép la kg  32.00 
  ThL Thép lá kg  464.000 
 4. TLCL Thép lá các loại kg  1,030.000 
  TLC SQC Thép lá cuộn SQC kg  1,683.00 
  TMNK 0.22 1200 Thép mạ nhôm kẽm 0.22 kg  546.00 
  TMN KPS Thép mạ nhôm kẽm Phú Sơn kg  300.00 
  T ø18 Thép ø 18 kg  3,750.00 
  T ø20 Thép ø 20 kg  8,254.00 
  T ø8 Thép ø 8 kg  9,683.00 
  T ø16 Thép ø16 kg  7,537.00 
  TO Thép ống kg  97.00 
  TOH Thép ống hộp kg  98.000 
  TOHV CL Thép ống hộp vuông các loại kg  5,179.00 
  TOH X0.9 Thép ống hộp X0.9 kg  374.00 
  TOKR Thép ống không rỉ kg  802.00 
  TOMKCL Thép ống mạ kẽm các loại kg  147.00 
  TOTCL Thép ống tròn các loại kg  3,715.00 
  TOT X2.9 Thép ống tròn X2.9 kg  312.00 
  TT Thép tấm kg  12,499.00 
  TT 4l Thép tấm  4ly kg  840.00 
  TT 5l Thép tấm 5ly kg  2,056.00 
  TT 6 Thép tấm 6ly kg  1,766.00 
  TT 8 Thép tấm 8ly kg  810.00 
  TT CTQC Thép tấm cắt theo qui cách kg  376.00 
  T U Thép U kg  20.00 
  T V CL Thép V các loại kg  1,940.00 
  TV60*1.4 Thép vuông 60*1.4 kg  13.00 
  TVCL Thép vuông các loại kg  64.00 
  TVMKCL Thép vuông mạ kẽm các loại kg  1.00 
  Tha Thuốc hàn  10.00 
  TL Tôn lạnh kg  5,348.00 
  TLB Tôn lạnh B kg  236.00 
  TL LD Tôn lạnh LD kg  692.00 
  TM Tôn màu kg  1,015.00 
  V 27 CT Van 27 Chiutong  1.00 
  V 27Đ Van 27D SB 006  4.00 
  VE C Ván ép Cotfa  4.00 
  VG Ván gỗ  35.00 
  VG 0.02*0.25*5.00 Ván gỗ 0.02*0.25*5.0  36.00 
  Vcmt 2*1.5 Vcmt 2*1.5 pa  355.00 
  Vcmt 2*2.5 Vcmt 2*2.5 pa  253.00 
  Vcmt 2*4.0 Vcmt 2*4.0 pa  55.0000 
  VTX vít tự xoáy  1,440.00 
  X92 Xăng 92 lít  368.00 
  X R 92 Xang ron 92 lít  30.00 
 5. XM HC PCB Xi măng bao HolCim PCB 40  83.00 
  XM PCB 30 Xi măng bao Sài Gòn PCB 30  17.00 
  XM SG PCB 40 Xi măng bao Sài Gòn PCB 40  48.00 
  XMCT Xi măng Công Thanh  30.00 
  XMHTĐD Xi măng Hà Tiên Đa Dụng  1.00 
  XM HTKG Xi măng HTKG  20.00 
  XM 40 Xi măng PC 40  24.00 
  XMTL Xi măng Thăng long  25.00 
  VGCF Ván gỗ cosfa  2.00 
  Sontrong Sơn trong (18) thùng
  SLG322 Sơn lót G322 Benzo (17.5 lít) thùng
  SCRR1 Sơn chống rỉ R1 Benzo (17.5 lit) thùng
  TheplaLG Thép lá (LG) kg
  TheplaLO Thép lá (LO) kg
  Sonnuoc Sơn nước 18kg thùng
 6. BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ NHẬP XUẤT TỒN 
   Tồn đầu kỳ  Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
  Số  Số  Số 
  lượngSố  lượngSố  lượngSố 
  lượngSố  lượngSố  lượngSố 
  lượngSố  lượngSố  lượngSố 
  lượngSố  lượngSố  lượngSố 
  lượngSố  lượngSố  lượngSố 
   Thành tiền  Thành tiền Thành tiền
  lượngSố  lượngSố  lượngSố 
  lượngSố  lượngSố  lượngSố 
  lượngSố  lượngSố  lượngSố 
  lượngSố  lượngSố  lượngSố 
  lượngSố  lượngSố  lượngSố 
  lượng lượng lượng

   2,239,614,270.00  Err:511 Err:511
   5,330,727.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   24,770,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   668,850.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   500,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   4,680,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   8,216,541.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   85,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   221,455  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   221,455  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   19,065.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   335,787  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   898,371  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   919,864  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   15,200,190.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   6,400,020  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   2,400,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   3,920,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   37,420,448  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   4,981,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   7,296,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   900,139  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   3,010,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   900,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511

 7.  1,245  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   66,909  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   70,319  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   5,410  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   6,000,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   360,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,654,960  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   3,997,500  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   12,378,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   8,466,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   17,720,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   33,668,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   12,270,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   2,585,451  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   725,454  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   7,724,335  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   2,152,496  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   360,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,960,800  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   35,200  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   229,768  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,522,360  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   199,200  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,771,278  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,213,960  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,094,700  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   291,920  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,085,800  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,118,175  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   370,906  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   8,040,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   50,286,582  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   22,572,253  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   572,740  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   22,189,204  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   9,772,500  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   8,481,819  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   7,986,908  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   794,090  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   249,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   264,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   18,060,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   7,552,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
 8.  4,356,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   835,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   4,874,100  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   3,169,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,858,500  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   3,809,090  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,523,636  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   707,273  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   707,272  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,980,364  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   2,845,390  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   35,720,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   542,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   2,128,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,862,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   280,500  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   814,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   103,636  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,876,140  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   4,648,360  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   4,255,200  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   2,082,500  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   25,280,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   120,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   22,428  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   147,384  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   188,680  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   388,550  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   9,960,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   84,089,200  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   13,620,750  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   9,625,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   628  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   9,702,464  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   74,286,905  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   3,196,492  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   28,650,656  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   16,074,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   9,947,754  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   447,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   240,713.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   467,857.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   7,233,760.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
 9.  17,009,011.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   24,571,800.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   13,923,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   6,600,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   60,000,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   132,895,840.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   154,928,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   122,853,100.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,485,880.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,529,075.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   79,414,692.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   6,131,960.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   40,100,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   2,879,188.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   58,230,370.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   4,864,080.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   171,521,260.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   10,920,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   26,480,800.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   24,997,264.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   11,180,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   5,332,100.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   291,312.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   27,028,080.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   233,298.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   975,305.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   8,268.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   152,794.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   114,464,147.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   3,511,964.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   17,625,551.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   23,047,193.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   20,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   52,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   18,000,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   8,750,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   4,500,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,681,635.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,833,997.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   585,860.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   458,153.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   7,433,864.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   601,555.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
 10.  106,553,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   17,645,864.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   52,708,486  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   2,100,000  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,386,755.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   1,363,620.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   31,860,000.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   29,667,413.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
   5,342,400.00  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511
 11. ỒN 
  Tồn cuối kỳ ĐƠN GIÁ XUẤT BQGQ

  Thành tiền SL TT Mã VT Đơn giá

  Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 BND 1000l Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 BT Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 BT EP 40 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 bl m16 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 C 2*25 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 CH Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 CB 2P 100A Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 CBĐ 1000L Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 CBN 1000l Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 C 60PVC Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 CTN Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Đ (0*4) Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 D KO Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 DH 70S­12MM Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Dh NTT 35 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 DHDA argon HLAT 2 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 expo interior 18l Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 GM 25*40 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 G 45*90 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 GN Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Gop Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 G V24 25*40 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 GS Err:511

 12. Err:511 Err:511 Err:511 INO*201*V20 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 IO50.8 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 KB Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 K Bm 500 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 KC v MN Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 KN QK 1220 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 K5L Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 KH 5L Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 KT 4ly Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 K10L Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 KT 5l. Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 KT 5l Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 KT 8l Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Ng Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Ng A 1 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 NT Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 NT YH 05 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 OC 2 chuôi Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 O BM 140 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 O BM 27 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 O MB 60 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 O PVC 140 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 OPVC 60 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 OuPVC 21 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 OuPVC 27 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 OuPVC34*2.0BM Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 O6uPVC42*2.1 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 OuPVC90*2.9 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 OVI 12.5*12.5*0.6*6m Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 INOX 20*20*0.6*6m Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 QT ĐN Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 QH3.2 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 QH 421 3,2 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 QH4214,0 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 QH421 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 QH 6013 4.0 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 QH KR 3000­2.6 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 QH KR 3000 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SCR 3kg Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SCR TV 3 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SCRX TV 3 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SD. Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SD GL 17,5 Err:511
 13. Err:511 Err:511 Err:511 SD GL 3L Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SDG 3l S Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 EP E 3.35 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 EP I 18 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 EP I 3.35 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SM C1 Đ03 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SM C1 D33 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SM C2 203 BZ Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SM C2 708 benzo Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Sm C2 AA322 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SM DCC D03 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SN Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SNNGT TV NAU 17.5 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SNNT 17,5 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SNNT u­90 17.5 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SN sfast 18l Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SN sfast  ex 18l Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SN T­16Y Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SV­3 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SX 3kg Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TK INOX 8 x 60 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TTTT G Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T XM SB 2440*1220*15mm Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TL 180*200 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T 21D Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T27D Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T90 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TC Mini Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T12 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T 6.4 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T8 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TC Theo  QC Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TDCL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TH I 150 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 THCL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 THMK Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 THMKCL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 THMK Z8 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 THVMK Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T I150 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TKR Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Tla Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 ThL Err:511
 14. Err:511 Err:511 Err:511 TLCL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TLC SQC Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TMNK 0.22 1200 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TMN KPS Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T ø18 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T ø20 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T ø8 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T ø16 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TO Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TOH Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TOHV CL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TOH X0.9 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TOKR Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TOMKCL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TOTCL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TOT X2.9 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TT Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TT 4l Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TT 5l Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TT 6 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TT 8 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TT CTQC Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T U Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 T V CL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TV60*1.4 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TVCL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TVMKCL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Tha Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TLB Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TL LD Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TM Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 V 27 CT Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 V 27Đ Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 VE C Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 VG Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 VG 0.02*0.25*5.00 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Vcmt 2*1.5 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Vcmt 2*2.5 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Vcmt 2*4.0 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 VTX Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 X92 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 X R 92 Err:511
 15. Err:511 Err:511 Err:511 XM HC PCB Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 XM PCB 30 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 XM SG PCB 40 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 XMCT Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 XMHTĐD Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 XM HTKG Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 XM 40 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 XMTL Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 VGCF Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Sontrong Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SLG322 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 SCRR1 Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TheplaLG Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 TheplaLO Err:511
  Err:511 Err:511 Err:511 Sonnuoc Err:511

Download tài liệu Mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn File Word, PDF về máy