[Download] Tải Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt

Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt
Nội dung Text: Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt

Download


Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt là mẫu bảng kê dùng để kê khai các khoản thu tiền mặt của doanh nghiệp, từ đó làm căn cứ quyết toán về các khoản thu vào và ghi vào sổ kế toán của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt File Docx, PDF về máy

Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt

 1. TỔNG HỢP TH

  Chứng từ HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ DIỄN GIẢI SL
  Số Ngày Tháng CT
  01.01 12 01 Nguyễn Văn A xxx Rút TGNH nhập quỹ 1

 2. TỔNG HỢP THU TIỀN MẶT  

  TÀI KHOẢN PHÁT SINH Ký hiệu  Số Ngày Tên  MSThuế
  CÓ  SỐ TIỀN  hoá đơn Hoá đơn Hoá đơn người bán người bán
  112  100,000,000 

 3. Mặt hàng Doanh Thuế  Thuế
  số suất GTGT

Download tài liệu Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt File Docx, PDF về máy