[Download] Tải Mẫu Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm – Tải về File Word, PDF

Mẫu Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm

Mẫu Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm
Nội dung Text: Mẫu Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm

Download


Mẫu Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm là mẫu bảng dùng để liệt kê các loại văn phòng phẩm, tiêu chuẩn về quy cách, chất lượng, giá thành của các loại văn phòng phẩm,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm File Word, PDF về máy

Mẫu Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm

 1. Mã tài liệu: HC­10­BM01
  QUY ĐỊNH  Phiên bản: Ver 5.0
  QUẢN LÝ VĂN PHÒNG PHẨM Ngày ban hành: 

  Ngày    tháng   năm 20….  

  BẢNG TIÊU CHUẨN VĂN PHÒNG PHẨM

  Stt Loại VPP Tiêu chuẩn Ghi chú
  Quy cách Chất lượng Giá

  Người đề nghị Trưởng phòng HC Giám đốc

Download tài liệu Mẫu Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm File Word, PDF về máy