Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK)

Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK)
Nội dung Text: Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK)


Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK) File Docx, PDF về máy

Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK)

 1. Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)
  BẢNG KÊ
  Các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam
  (Kèm theo Mẫu số 04.1-ĐK-TCT)
  Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

  Mã số thuế (nếu có):
  STT Số hợp Ngày hợp Giá trị hợp Mã số thuế Tên nhà Địa điểm Thời gian thực hiện
  đồng đồng đồng (số của nhà thầu nước tiến hành hợp đồng
  tiền hoặc tỷ thầu nước ngoài, nhà công việc
  lệ %) ngoài, nhà thầu phụ theo hợp
  thầu phụ nước ngoài đồng
  nước ngoài
  Quận/huyện Tỉnh/
  (nếu có)
  thành phố

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ …., ngày: …./…../……………
  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  Họ và tên: …….
  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  Chứng chỉ hành nghề số: …….. Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Download tài liệu Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK) File Docx, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button