[Download] Tải Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá

Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá
Nội dung Text: Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá – Tải về File Word, PDF

Xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu bản cam kết về việc tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá” là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá. Mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của người cam kết, nội dung cam kết… Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá File Word, PDF về máy

Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá

 1. Tên cơ quan chủ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  quản …………… Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Tên CLB ………………… ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  BẢN CAM KẾT

  V/v Tuân thủ quy định của Liên đoàn Bóng đá …………….. và các tổ chức bóng đá Quốc 
  tế mà Liên đoàn bóng đá …………… là thành viên

  Kính gửi: Liên đoàn bóng đá ………….

  Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

  Điện thoại:………………………………., Fax:……………………………………………………..

  Xin cam kết:

  1. Tuân thủ  và đảm bảo sự  tuân thủ  của các thành viên, CLB, Cán bộ, quan chức,  
  người môi giới và những người khác thuộc tổ chức mình đối với điều lệ, các quy định  
  và quyết định của FIFA, AFC, AFF và luật thi đấu do Hội đồng luật Liên đoàn bóng đá  
  Quốc tế (tên viết tắt là IFAB) và FIFA ban hành.

  2. Công nhận cơ quan trọng tài duy nhất do Liên đoàn bóng đá …………. chỉ định để giải  
  quyết các tranh chấp trong bóng đá đồng thời công nhận thẩm quyền giải quyết của 
  Ban kỷ  luật của Liên đoàn bóng đá Thành phố  …………………., Liên đoàn bóng đá Việt 
  Nam và tuân thủ  các quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn  
  bóng đá Thành phố …………………. (HFF).

  3. Khẳng định chỉ tổ chức và tham gia vào các giải đấu trong trường hợp đã được Liên  
  đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn bóng đá Thành phố  ………….(HFF) đồng ý  
  trước.

  ………., ngày…tháng…năm…

  TM/ ………………………….
  Ký tên (đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá File Word, PDF về máy