[Download] Tải Mẫu bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình

Mẫu bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình
Nội dung Text: Mẫu bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo “Mẫu cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình”dưới đây. Bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình được ký 02 bản, người nuôi dạy trẻ giữ 01 bản, UBND phường/xã/thị trấn giữ 01 bản. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình File Word, PDF về máy

Mẫu bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             
  …………………….., ngày …….. tháng ……….năm ……….

  BẢN CAM KẾT
  TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC, 
  NUÔI DẠY TRẺ TẠI NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH

  Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………… 
  Tôi tên:…………………………………………………Nam/nữ:…………Sinh năm:………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………
  Hộ khẩu tạm trú (nếu có):………………………………………………………………………………………… 
  Chứng minh nhân dân số:…………………….Cấp ngày:…………..Tại:………………………………….
  Tôi xin đăng ký tổ chức chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại gia đình; tôi cam kết thực hiện  
  trách nhiệm và nghĩa vụ của người nuôi dạy trẻ như sau:
  I­ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NUÔI DẠY TRẺ:
  1. Mỗi trẻ phải có đủ  đồ  dùng cá nhân và được sử  dụng riêng; có đủ  bàn ghế  phù hợp 
  để tổ chức bữa ăn cho trẻ.
  2. Phòng nuôi giữ  trẻ  thoáng, mát, sạch sẽ, sắp xếp đồ  dùng gọn gàng; nền nhà có lát  
  gạch; giữa khu vực nuôi giữ trẻ và các khu vực khác phải có cửa chắn song cao khoảng  
  80cm. 
  3. Có bô, nhà vệ sinh đủ và phù hợp cho trẻ sử dụng, luôn khô ráo và thông thoáng.Tuyệt  
  đối không chứa nước trong xô, thau, chậu tại nhà vệ sinh và khu vực sinh hoạt của trẻ.
  4. Có đủ  nước chín cho trẻ uống và nước sạch để  phục vụ cho sinh hoạt của trẻ hàng 
  ngày.
  5. Mỗi trẻ có ít nhất 01 món đồ chơi phù hợp cho trẻ chơi. 
  II­ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, NUÔI DẠY TRẺ:
  1. Trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về  sức khoẻ, tính mạng và luôn được âu yếm,  
  vỗ về.
  2. Trẻ  được ngủ  đủ  giấc, được chăm sóc, vệ  sinh cá nhân mặt mũi, đầu tóc, chân tay, 
  quần áo… chu đáo, sạch sẽ; trẻ phải được hoạt động và vui chơi với đồ chơi. 
  3. Trẻ  được ăn no, ăn đủ  số  bữa ăn trong ngày, bữa ăn đủ  chất dinh dưỡng; tuyệt đối  
  không cho trẻ ăn thức ăn nguội, hư hỏng, ôi thiu; lựa chọn thực phẩm an toàn, chế biến  
  thức ăn phù hợp với trẻ, đảm bảo vệ sinh.
  III­ĐẢM BẢO YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NUÔI DẠY TRẺ:  
  1. Có phẩm chất đạo đức tốt, thương yêu tôn trọng trẻ, không quát mắng, dọa nạt trẻ.
  2. Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, sạch sẽ, gọn gàng.
  3. Thường xuyên theo dõi, quản lý trẻ  chặt chẽ, chu đáo và đảm bảo an toàn tuyệt đối  
  cho trẻ trong thời gian trẻ ở nhóm. 
  4. Thường xuyên trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt của 
  trẻ ở nhóm trẻ, ở gia đình.
  5. Có sổ lưu đầy đủ thông tin về trẻ: Họ tên trẻ, tên cha­mẹ, nơi công tác, địa chỉ nhà ở,  
  số điện thoại để liên lạc kịp thời với gia đình trẻ.
  6. Duy trì số lượng trẻ không vượt quá số  trẻ  đăng ký giữ  ban đầu và tối đa không quá  
  10 trẻ.  
  Tôi xin thực hiện đúng, đủ những điều cam kết trên đây, nếu vi phạm tôi xin hoàn 
  toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

 2. Cam kết được ký 02 bản, người nuôi dạy trẻ  giữ  01 bản, UBND phường/xã/thị 
  trấn……………………………………. giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

   UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                                    NGƯỜI NUÔI DẠY 
  TRẺ 
                  XÁC NHẬN                                     (Ký, ghi rõ họ tên)
             (Ký tên, đóng dấu)

 3. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             
  …………………….., ngày …….. tháng ……….năm ……….

  BẢN CAM KẾT 

  Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………..
  Tôi tên:……………………………………………..Nam/nữ:…………Sinh năm:……………. 
  Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..
  Hộ khẩu tạm trú (nếu có):………………………………………………………………………..  
  Chứng minh nhân dân số:……………….Cấp ngày:…………..Tại:………………………
  Sau khi đã đọc kỹ  và thống nhất với nội dung biên bản khảo sát của  
  Đoàn khảo sát………………………………………………………………………………………..
  Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu đề nghị của Đoàn khảo  
  sát trong thời gian …………………………………………………………………………………
  Sau thời gian qui định trên, nếu chưa thực hiện kịp thời các nội dung 
  theo đề nghị, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

                                   NGƯỜI CAM KẾT 
                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)
             
                                                                

Download tài liệu Mẫu bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ của người chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhóm trẻ gia đình File Word, PDF về máy