Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu bản cam kết mới nhất – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản cam kết mới nhất

Mẫu bản cam kết mới nhất
Nội dung Text: Mẫu bản cam kết mới nhất

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu bản cam kết mới nhất – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận nhằm đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên cần làm cam kết với nhau và cam kết nhằm tránh các rắc rối về pháp lý. Mời các bạn tham khảo để biết Cách viết giấy cam kết đúng nhất.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu bản cam kết mới nhất File Word, PDF về máy

Mẫu bản cam kết mới nhất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết mới nhất

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  ­­­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­­

  BẢN CAM KẾT 
  Kính gửi:………………………………………………………………………….

  Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi)…………………………………………………………………………..
  Mã số thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………………..
  Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD:……………………..Ngày cấp:…………………Nơi cấp:……………..
  Địa chỉ cư trú/trụ sở:………………………………………………………………………………………………..
  Nơi làm việc (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
  Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………………..

  Tôi cam kết các nội dung sau đây
  1……………………………………………………………………………………………………………………………..
  2……………………………………………………………………………………………………………………………..
  3……………………………………………………………………………………………………………………………..
  4……………………………………………………………………………………………………………………………..
  5……………………………………………………………………………………………………………………………..
  (xem hướng dẫn ghi nội dung bên dưới)

  Tôi/chúng tôi đề nghị:
  1……………………………………………………………………………………………………………………………..
  2……………………………………………………………………………………………………………………………..
  3……………………………………………………………………………………………………………………………..
  Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

        …………., ngày …… tháng …… năm……….

                                                  CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

               (Ký, ghi rõ họ tên)

 2. Hướng dẫn ghi nội dung:   Phần này ghi rõ nội dung cụ  thể  đã thỏa thuận để  viết 
  cam kết của cá nhân hoặc tổ  chức (ví dụ:  Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép 
  được nhận chuyển nhượng chúng tôi sẽ  tiếp tục thực hiện dự  án, có nghĩa vụ  với  
  khách hàng và các bên có liên quan….).

Download tài liệu Mẫu bản cam kết mới nhất File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button