[Download] Tải Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện

Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện
Nội dung Text: Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện” là mẫu đơn đưa ra những cam kết không sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy. TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo mẫu cam kết không sử dụng ma túy dưới đây.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện File Word, PDF về máy

Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện

 1.  PHÒNG GD&ĐT ……………                   CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG …………………                                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                  

  BẢN CAM KẾT
  KHÔNG SỬ DỤNG MA TUÝ VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH, 
  GÂY NGHIỆN, NĂM HỌC 20…­20…

  ­ Họ và tên:…………………………………………………………., Sinh ngày: ……./……./…………..
  ­   Giới 
  tính:…………………………………………………………………………………………………………
  ­ Dân tộc:…………………………………………………., Tôn giáo:……………………………………….
  ­ Chức vụ::………………………………………………………………………………………………………..
  ­   Nơi   cư   trú   hiện 
  nay:………………………………………………………………………………………….
  ­   Nhiệm   vụ   được   phân 
  công:………………………………………………………………………………..
  ­   Hiện   đang   công   tác   t ại   trường 
  ………………………………………………………..
  Xin được cam kết nhất trí phối hợp thực hiện  những nội dung sau:
    1. Tuyệt đối không thử, không sử  dụng các chất ma tuý, thuốc tân dược kích… 
  Nếu phát hiện người mua bán, sử  dụng ma tuý trong trường học tôi sẽ  báo cáo ngay cho 
  Ban chỉ đạo phòng, chống cuả nhà trường.
   2. Thường xuyên thông báo cho nhau về tình trạng sức khỏe và sự bất thường của  
  bản thân cũng như của học sinh.
   3. Thực hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi biểu hiện sử dụng ma tuý và các  
  chất kích thích gây nghiện…trong học đường theo thông tư  31/2009/TT­BGDĐT ngày 23  
  tháng 9 năm 2009 cuả  Bộ  GD­ĐT ban hành ngày 22 /3/2002 v/v quy định về  công tác  
  phòng chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 
  Tôi xin chịu trách nhiệm về  cam kết của mình trước Nhà trường cũng như  trước 
  Pháp luật nếu tôi vi phạm một trong những điều trong cam kết.
  …………, ngày … tháng … năm 20…
        Xác nhận của Hiệu trưởng                                             Người cam kết
            (Ký tên và đóng dấu)                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)

Download tài liệu Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện File Word, PDF về máy