[Download] Tải Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ

Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ
Nội dung Text: Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu “Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ” được TaiLieu.VN sưu tầm và chọn lọc dưới đây, mời các bạn tham khảo. Bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ được lập trong cuộc họp với phụ huynh học sinh đầu năm.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ File Word, PDF về máy

Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ……………, ngày … tháng … năm 20…
  BẢN CAM KẾT
  GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH LỚP … TRƯỜNG MẦM NON 
  ………………. VỀ VIỆC ĐƯA ĐÓN TRẺ ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH
  NĂM HỌC 20… – 20…

  I. Thời gian: … giờ ngày … tháng … năm 20…
  II. Địa điểm: Lớp Mẫu giáo …….trường mầm non …………………
  III. Thành phần
  1. Ban giám hiệu nhà trường.
  2. Giáo viên chủ nhiệm lớp:  ……………………………..
  3. Cùng toàn thể phụ huynh lớp  ….………………………….
  Cam kết về việc đưa đón trẻ đúng thời gian quy định.
  ­ Mùa hè: 
  Buổi sáng : Đón trẻ từ 6 giờ 45 phút đến 8 giờ.
  Buổi chiều: Trả trẻ từ 16 giờ đến 17 giờ
  ­ Mùa đông:
  Buổi sáng: Đón trẻ từ 7 giờ đến 8 giờ
  Buổi chiều: Trả trẻ từ 16 giờ đến 17 giờ
  Các bậc phụ huynh không cho người thân dưới 18 tuổi đưa trẻ đến lớp  
  và đón trẻ về.
  Giáo viên không trả trẻ cho người thân của trẻ dưới 18 tuổi.
  Trường hợp phụ  huynh đưa trẻ  đến lớp quá sớm và đón trẻ  quá thời  
  gian quy định hoặc để người thân dưới 18 tuổi ( hay nhờ người đón), nếu sảy 
  ra điều gì thì các bậc phụ huynh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  Giáo viên và phụ huynh phải thực hiện đúng bản cam kết này.

 2. STT Họ và tên Đối tượng đón Ghi chú
  Bố mẹ đón Nhờ, gửi người 
  đón
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21

Download tài liệu Mẫu bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mầm non về việc đưa đón trẻ File Word, PDF về máy