[Download] Tải Mẫu bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên – Tải về File Word, PDF

Mẫu bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên

Mẫu bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên
Nội dung Text: Mẫu bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên – Tải về File Word, PDF

Dưới đây là “Mẫu cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, là mẫu đơn phổ biến và cần thiết dành cho các bạn học sinh và sinh viên. Theo đó, đại diện Ban Lãnh đạo nhà trường, giáo viên và học sinh, sinh viên các khối lớp ký vào bản cam kết thực hiện An toàn giao thông để nhắc nhở mọi người có ý thức tốt hơn, thận trọng trong khi tham gia giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên File Word, PDF về máy

Mẫu bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên

 1. UBND Huyện:………………… CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Đơn vị:………………………….. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

        

  BẢN CAM KẾT CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HỌC 
  SINH ­ SINH VIÊN NĂM HỌC 201… ­ 201……

  Chúng tôi gồm:

  1. Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………..

  Phụ huynh em: ……………………………………………… sinh năm: ………………………………………

  Hiện học lớp: ……………. thuộc trường: ……………………………………………………………………

  Điạ chỉ gia đình: ……………………………………… số điện thoại (nếu có) ………………………….

  2. Giáo viên: ……………………………………………… chủ nhiệm lớp: ………………………………….

  Điạ   chỉ   liên   hệ:  ………………………………………….  số   điện   thoại   (nếu   có) 
  ……………………………

  Cam kết nhất trí phối hợp thực hiện những nội dung sau: 

  a) Em:  …………………………………………………..  tuyệt đối chấp hành tốt Luật  giao thông, 
  không đi xe đạp hàng 3, 4 trên đường, không đi xe gắn máy khi chưa đủ 16 tuổi và phải 
  có giấy chứng nhận học luật Giao thông và phải có Giấy phép lái xe khi sử dụng xe từ 
  70 cm3 trở lên. 

  b) Thường xuyên thông báo cho nhau về  sự  rèn luyện đạo đức,  chấp hành Luật của 
  học sinh ­ sinh viên.

  c) Thực hiện ngăn chặn xử  lý kịp thời các hành vi đua xe, lạng lách, đánh   võng khi 
  tham gia giao thông trong học sinh ­ sinh viên 

  d) Hạ bậc hạnh kiểm nếu vi phạm luật giao thông (sử dụng xe mô tô từ 70 cm3 trở lên 
  mà không có giấy phép lái xe…)

  Cam kết này được lập thành 2 bản để hai bên lưu giữ thực hiện cam kết.

  Phụ huynh HS ­ SV Học sinh ­ sinh viên

  (Họ và tên, chữ ký) (Họ và tên, chữ ký)

 2. GVCN lớp Xác nhận cuả Hiệu trưởng

  (Họ và tên, chữ ký) (Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

    

Download tài liệu Mẫu bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên File Word, PDF về máy