[Download] Tải Making customer relationship management work in CRM – Tải về File Word, PDF

Making customer relationship management work in CRM

Making customer relationship management work in CRM
Nội dung Text: Making customer relationship management work in CRM

Download


Ebook “CRM in financial services – A practical guide to making customer relationship management work” present the content: the state of CRM in financial services in the UK; uncertain directions in Europe and south Africa; assessing the quality of customer management in financial services; e-business impact on customer management in financial services: an overview; the impact of e-business on financial services marketing and marketers; e-business strategy’ or just ‘business strategy; managing marketing in the e-world; the implications of e-commerce for strategy…

Bạn đang xem: [Download] Tải Making customer relationship management work in CRM – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Making customer relationship management work in CRM File Word, PDF về máy

Making customer relationship management work in CRM

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Making customer relationship management work in CRM

Download tài liệu Making customer relationship management work in CRM File Word, PDF về máy