Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Tài liệu TCVN 5709 1993 pptx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 05:20

TIÊU CHUẩN VIệT NAM tcvn 5709 : 1993 Page1 Thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng Yêu cầu kĩ thuật Hot_rolled carbon steels for building Technical requirement Tiêu chuẩn ny áp dụng cho thép cacbon cán nóng đợc cung cấp dới dạng thép thanh, băng, hình, định hình v thép dùng lm kết cấu thép trong xây dựng có mối liên kết bằng phơng pháp hn hoặc các phơng pháp khác. Tiêu chuẩn ny không áp dụng cho thép cốt bê tông. 1. Mác thép 1.1. Thép cacbon cán nóng dùng lm kết cấu trong xây dựng (sau đây gọi tắt l thép cacbon xây dựng) đợc sản xuất từ các mác XCT 34, XCT 38, XCT 42 v XCT 52 1.2. Kí hiệu Chữ XCT chỉ thép các bon xây dựng, chữ số đứng sau chỉ độ bền tối thiểu khi kéo tính bằng N/mm2. Ví dụ: XCT 34: l thép cacbon xây dựng có độ bền kéo tối thiểu bằng 340 N/mm2 2. Yêu cầu kĩ thuật 2.1. Thnh phần hoá học của thép theo quy định trong bảng 1. Bảng 1 Hm lợng các nguyên tố; %; không lớn hơn Mác thép C P S XCT 34 XCT 38 XCT 42 XCT 52 0,22 0,05 0,05 2.2. Hm lợng nhôm còn lại trong các loại thép có hm lợng Mangan đến 0,85% v Silic từ 0,15 đến 0,30% dùng để sản xuất thép tấm không đợc vợt quá 0,0020%. 2.3. Tính chất cơ học của thép qua thử kéo, uốn 180o ở trạng thái nguội đáp ứng các chỉ tiêu quy định ở bảng 2. 2.4. Thép cacbon xây dựng dùng lm kết cấu chịu lực tác dụng động lực, trực tiếp của tải trọng di động hoặc chấn động phải thoả mãn yêu cầu về độ dai va đập. Giá trị cho phép về độ dai va đập phải phù hợp với quy định trong bảng 3. Bảng 2 TIÊU CHUẩN VIệT NAM tcvn 5709 : 1993 Page2 Mác thép Độ bền kéo /B N/mm2 Giới hạn chảy, /ch 2 N/mm cho độ dy, mm Độ giãn di / 5, % cho độ dy, mm Uốn 180o a:dy mẫu đến 20 trên 20 đến 40 trên 40 đến 100 đến 20 trên 20 đến 40 đến 40 không nhỏ hơn không nhỏ hơn d: đờng kính gối uốn XCT 34 XCT 38 XCT 42 XCT 52 340 đến 440 380 500 420 520 520 -620 220 250 260 360 210 230 250 350 200 220 240 350 32 26 23 22 31 25 23 22 29 23 22 d = 0 (không gối uốn) d = 0,5a d = 2a d = 2a Chú thích: Đối với độ dầy lớn hơn 100mm thì phải có thoả thuận về giá trị giới hạn chảy giữa khách hng v cơ sở sản xuất. Bảng 3 Độ dai va đập, Nm/cm2, không nhỏ hơn ở nhiệt độ, oC Sau khi hoá gi cơ học + 20 – 20 Mác thép Độ dy mm dọc ngang dọc ngang dọc ngang XCT 34 XCT 38 XCT 42 XCT 52 12 đến 40 100 90 80 70 80 60 60 50 60 60 50 50 50 40 40 40 60 60 40 40 40 30 30 30 Chú thích: 1 Dọc v ngang ghi trong bảng 3 l chỉ vị trí mẫu song song với hớng cán hoặc vuông góc với hớng cán. 2 Đối với độ dy nhỏ hơn 12mm v lớn hơn 40mm thì phải có thoả thuận về giá trị độ dai va đập giữa khách hng v cơ sở sản xuất. 2.5. Thử va đập đợc tiến hnh khi có yêu cầu của khách hng v quy định hớng mẫu nh sau: – Đối với thép tấm, thép băng lấy mẫu dọc v ngang với hớng cán. TIÊU CHUẩN VIệT NAM tcvn 5709 : 1993 Page3 – Đối với thép thanh, thép hình v định hình lấy mẫu dọc hớng cán. 2.6. Trờng hợp do kích thớc, hình dạng của sản phẩm cán không thể tiến hnh thử va đập, thì cơ sở sản xuất v khách hng phải thống nhất quy định phép thử có ý nghĩa khác nh xác định độ hạt của thép v.v 2.7. Thép cán dùng để sản xuất các thép hình uốn cong hoặc các cấu kiện cong của kết cấu tấm hoặc kết cấu khác cần phải thoả mãn các yêu cầu bổ sung về thí nghiệm bẻ gập ở trạng thái nguội. Các yêu cầu do cơ sở sản xuất v khách hng thoả thuận. 2.8. Để đảm bảo các tính chất cần thiết của thép, cho phép áp dụng các phơng pháp xử lí cơ, nhiệt, nhng trong chứng từ giao hng phải ghi rõ phơng pháp đã xử lí. 2.9. Cơ sở sản xuất phải đảm bảo tính hn chảy của các mác thép cacbon xây dựng. 3. Phơng pháp thử 3.1. Vị trí lấy mẫu đối với thnh phần cán để xác định tính chất cơ học v thnh phần hoá học của thép theo chỉ dẫn dới đây: 3.2. Thnh phần hoá học của thép đợc xác định theo: Hm lợng cacbon theo TCVN 1821: 1976; TIÊU CHUẩN VIệT NAM tcvn 5709 : 1993 Page4 Hm lợng phốt pho theo TCVN 1815: 1976; Hm lợng lu huỳnh theo TCVN 1820: 1976; Hm lợng nhôm theo TCVN 311: 1989. 3.3. Độ bền kéo, giới hạn chảy v độ giãn di của thép đợc xác định theo TCVN 179: 1985 kim loại phơng pháp thử kéo. 3.4. Thử uốn nguội 180oC đợc xác định theo TCVN 198: 1985. 3.5. Độ dai va đập của thép đợc xác định theo TCVN 3102: 1984. . cacbon theo TCVN 1821: 1976; TIÊU CHUẩN VIệT NAM tcvn 5709 : 1993 Page4 Hm lợng phốt pho theo TCVN 1815: 1976; Hm lợng lu huỳnh theo TCVN 1820: 1976;. hợp với quy định trong bảng 3. Bảng 2 TIÊU CHUẩN VIệT NAM tcvn 5709 : 1993 Page2 Mác thép Độ bền kéo /B N/mm2 Giới hạn chảy, /ch

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu TCVN 5709 1993 pptx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu TCVN 5709 1993 pptx, Tài liệu TCVN 5709 1993 pptx, Tài liệu TCVN 5709 1993 pptx

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu TCVN 5709 1993 pptx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button