[Download] Tài Liệu Mac Lenin Chương 3 Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2017, 14:34

Download

Đừng Bỏ Triết_Không Co Gì Là không Thể Ban Đầu Học Bạn Sẽ Cảm Thấy Nó Khó Khăn Nhưng Sau Này Bạn Sẽ Cảm Nhận Được Cái Hay Của Nó Vì Tương Lai Tốt Đẹp Và Phát Triển, Vì Xã Hội , Gia Đình Cũng Như Công Việc Sau Này Của Bạn Đừng Lười Biếng NEVER GIVE U CHƯƠNG CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ NHÓM BIỆN CHỨNG CỦA SỞ HẠ TẦNG KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG Khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội định Bao gồm: + Quan hệ sản xuất thống trị + Quan hệ sản xuất tàn dư xã hội cũ + QHSX mầm mống xã hội tương lai Trong xã hội giai cấp sở hạ tầng mang tính giai cấp Kiến trúc thượng tầng toàn hệ thống kết cấu hình thái ý thức xã hội với thiết chế trị – xã hội tương ứng, hình thành sở hạ tầng định Thông thường KTTT bao gồm: Hệ thống hình thái ý thức xã hội thiết chế trị tương ứng Trong xã hội giai cấp, tổ chức quan trọng KTTT hệ thống thiết chế, tổ chức đảng nhà nước ý thức trị, pháp quyền 2 Quan hệ biện chứng CSHT KTTT sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng, nhiên kiến trúc thượng tầng tính độc lập tương đối, khả tác động tích cực trở lại sở hạ tầng ng làm biến đổi sở hạ tầng a/ CSHT QUYẾT ĐỊNH KTTT KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG SỞ HẠ TẦNG CSHTSẼ HÌNHTHÀNH MỘT KTTT TƯƠNG ỨNG TÍNH CHẤT CỦA KTTT DO TÍNH CHẤT CSHT QUYẾT ĐỊNH TRONG XH GIAI CẤP GC NÀO THỐNG TRỊ VỀ KINH TẾ SẼ THỐNG TRỊ VỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÁC MÂU THUẪN KINH TẾ QUYẾT ĐỊNH MÂU THUẪN VỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CSHT THAY ĐỔI THÌ SỚM HAY MUỘN GÌ KTTT SẼ THAY ĐỔI THEO THAY ĐỔI NGAY TRONG BẢN THÂN MỘT HTKT – XH TỪ HTKT CŨ SANG MỚI SỰ THAY ĐỔI CỦA KTTT RẤT ĐA DẠNG TÍNH KẾ THỪA b/ KTTT TÁC ĐỘNG LẠI CSHT KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG SỞ HẠ TẦNG KTTT BẢO VỆ, DUY TRÌ HOẶC PHÁ HUỸ CSHT KTTT CŨ THÔNG QUA CÁC CHÍNH SÁCH KT – XH KTTT TÁC ĐỘNG ĐẾN CSHT BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC, CHẾ KHÁC NHAU TRONG ĐÓ, NHÀ NƯỚC LÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP NHẤT TÁC DỤNG CỦA KTTT SẼ LÀ TÍCH CỰC KHI NÓ TÁC ĐỘNG CÙNG CHIỀU VỚI SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NHỮNG QUY LUẬT KINH TẾ KHÁCH QUAN, NGƯỢC LẠI, SẼ LÀ LỰC CẢN CSHT

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài Liệu Mac Lenin Chương 3 Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài Liệu Mac Lenin Chương 3 Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng, Tài Liệu Mac Lenin Chương 3 Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng, Tài Liệu Mac Lenin Chương 3 Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng

Hy vọng thông qua bài viết Tài Liệu Mac Lenin Chương 3 Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.