[Download] Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 10:20

Download

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KHOAN MẪU CỦA NHẬT KHOAN I. Mẫu nhật khoan A. Bìa trước nhật Tên cơ quan KSTK NHẬT KHOAN – Tên công trình: Số hiệu lỗ khoan: – Lý trình (hoặc tọa độ): Bên trái: m Bên phải: m – Địa điểm: Giai đoạn khảo sát: – Ngày khởi công: Ngày hoàn thành: SƠ HỌA VỊ TRÍ LỖ KHOAN Tổ trưởng B. Bìa sau nhật TÌNH HÌNH CÁC LỚP CHỨA NƯỚC Số hiệu lớp chứa nước Độ sâu (m) Độ sâu mực nước (m) Nhiệt độ nước đo ở giữa lớp (oC) Độ sâu lỗ khoan khi lấy mẫu (m) Độ sâu thả dụng cụ lấy mẫu Số hiệu mẫu nước Khối lượng của mẫu (lít) Ngày giờ lấy mẫu Ghi chú Mặt lớp Đáy lớp Xuất hiện Ổn định 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đặc điểm ĐCCT ở lỗ khoan vùng xung quanh Loại máy khoan đã dùng: Loại máy bơm đã dùng: Người thuyết minh C. Tờ ruột nhật khoan Tên công trình…………………………. Lỗ khoan số………………………… Từ Đến Tên công việc nguyên nhân ngừng việc Chiều sâu khoan xuống Lõi đất đá lấy lên ống vách Số hiệu mẫu đất đá hồ sơ Từ Đến Cộng Mét Tỷ lệ Đường kính Từ Đến Cộng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mặt cắt lỗ khoan Tên đặc điểm của tầng đá Chiều sâu đổi tầng (m) Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn Mẫu thí nghiệm Ghi chú N1 N2 N3 N 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II. Hướng dẫn ghi nhật ký: A. Cách ghi chép các mục ở tờ bìa như sau: 1. Tên công trình: Ghi rõ tên công trình chính bộ phận đã được nêu trong bản đề cương khoan. 2. Lý trình: Ghi lý trình hoặc tọa độ lỗ khoan. 3. Giai đoạn khảo sát: Ghi theo giai đoạn khảo sát được đề ra ở bản đề cương khoan. Ví dụ: – Nghiên cứu Tiền khả thi – Nghiên cứu khả thi – Thiết kế kỹ thuật – Thiết kế bản vẽ thi công… 4. Số hiệu lỗ khoan tên công trình: Ghi theo đúng số hiệu lỗ khoan tên công trình ở đề cương khoan. 5. Độ sâu thiết kế lỗ khoan: Ghi theo độ sâu đã được quy định ở bản đề cương khoan. 6. Độ sâu thực tế của lỗ khoan: Ghi độ sâu thực tế của đáy lỗ khoan. 7. Sơ họa vị trí lỗ khoan: Thể hiện rõ các yếu tố sau: – Các yếu tố đo đạc đã được dùng để xác định vị trí lỗ khoan, cọc mốc, đường sườn, tam giác định vị (góc cạnh) vv… – Địa hình địa vật ở gần lỗ khoan (Chú ý đến các địa vật bền vững, cố định). B. Cách ghi chép các cột trong nhật 1. Số liệu ghi các cột phải có liên hệ ngang với nhau 2. Trong một cột phải ghi thứ tự, từ trên xuống dưới, theo trình tự triển khai công việc, tiến triển của thời gian độ tăng chiều sâu của lỗ khoan. 3. Khi một dãy số của một cột nào đó chỉ có liên hệ với một dòng ngang thì dùng dấu ( ) để liên hệ với nhau. 4. Trước khi ghi chi tiết thời gian công việc theo các cột dọc ngang, phải ghi ngày, tháng, năm tên mọi người trong kíp khoan trong phạm vi các cột 1,2,3 theo hàng ngang. 5. Cách ghi các cột 1,2,3: Chú ý phân biệt ghi rõ từng loại công việc. – Đối với công tác khoan thuần túy: Ghi rõ phương pháp khoan: động, đập, khoan xoay bằng guồng xoắn vv… loại mũi khoan đường kính mũi khoan đã được sử dụng. – Đối với công tác bổ trợ khoan. Ghi công việc nâng hạ dụng cụ khoan, ống vách ngăn nước, vét lỗ, lấp lỗ v.v… – Đối với công tác lấy mẫu: Ghi rõ các loại ống mẫu phương pháp lấy mẫu. – Đối với công tác đo đạc: quan trắc hay thí nghiệm địa chất: Ghi rõ tên từng loại công việc. – Đối với các sự cố trong lỗ khoan: Ghi rõ nguyên nhân, phương pháp giải quyết thời gian giải quyết sự cố. – Khi ngừng việc ghi rõ nguyên nhân ngừng việc. 6. Cách ghi các cột 4,5,6: Cột 4: Ghi chiều sâu mũi khoan ứng với dòng ghi công việc ở cột 3. Cột 5: Phải đo ghi chiều dài thực của mũi khoan sau một hiệp khoan. Cột 6: Ghi kết quả tính toán chiều sâu khoan cho mỗi hiệp ứng với công việc khoan ở cột 3 (ghi tới centimét). 7. Cách ghi các cột 7,8: Đo ghi chiều dài lõi đất đá lấy được tính toán tỷ lệ lấy lõi so với chiều dài hiệp khoan. 8. Cách ghi cột 9,10,11,12: Mỗi khi lắp thêm hoặc tháo xong một ống vách, phải ghi rõ đường kính ống vách, độ sâu hạ từ… đến…, tổng chiều dài ống vách cùng loại đã hạ xuống lỗ khoan. Các số liệu ghi này phải ứng với công việc hạ nhổ ống vách ở cột 3. 9. Cách ghi cột 13: Đối với mỗi mẫu hồ sơ (mẫu lưu) đều đánh số hiệu theo thứ tự từ trên xuống dưới ghi số hiệu đó lên trên gạch ngang, phần dưới gạch ngang ghi độ sâu của mẫu. Chú ý: – Đối với mẫu đất dính ghi độ sâu thực tế nơi lấy mẫu. – Đối với mẫu đất rời, ghi khoảng độ sâu của hiệp khoan hoặc của lớp mà mẫu đại diện. – Đối với lõi đá ghi độ sâu thực tế của mặt trên dưới của lõi. 10. Cách ghi cột 14: Ghi hiệu đất đá đã nhận biết vào. 11. Cách ghi cột 15: Ghi các nhận xét về tên đặc điểm của tầng đất đá (kể cả đặc điểm khi khoan vào địa tầng) theo các yêu cầu thứ tự nêu ở dưới đây: a. Đối với đất dính: Tên đất, mầu sắc, thành phần tỷ lệ của các vật xen lẫn, tính chất, trạng thái, dạng cấu tạo, tình hình gắn kết các đặc điểm khác (tình hình tự lún của dụng cụ khoan…). b. Đối với đất rời: Tên đất, mầu sắc, thành phần dạng của hạt, thành phần khoáng vật chủ yếu, thành phần tỷ lệ vật xen lẫn, tính chất, trạng thái, tình hình gắn kết các đặc điểm khác (tình hình cát trồi, lở vách v.v…). c. Đối với các loại đá: Tên đá, màu sắc thành phần khoáng vật, kiến trúc, cấu tạo, tình hình phong hóa, tình hình nứt nẻ, tình hình liên kết của đá các đặc điểm khác (xóc tay khoan, kẹt khoan, tính chất mùn khoan vv…). Khi mô tả đất đá cần chú ý những điều sau: – Về tên đất theo các quy định ở phụ lục các dấu hiệu phân biệt ở hiện trường (các phụ lục số 8,9 10). Riêng tên đá, theo các tài liệu chuyên môn khác. – Về màu sắc: Cần nêu màu sắc chủ yếu có tính chất đại biểu lên trước, sau đó nêu tiếp các màu phụ của đất. Tùy theo mức độ dạng phân bố của màu phụ mà dùng các từ “loang” “vân” “điểm” “phớt”. Ví dụ: Đỏ loang vàng, xám vân xanh, đỏ phớt vàng… – Về vật xen lẫn: Ghi các thành phần phụ khác với thành phần chủ yếu của đất bao gồm các loại: Vật chất, hữu cơ, chất mục nát (mùn, gỗ mục), kết hạch, ổ cát, ổ sét, dăm sạn (sỏi), lẫn sét, các khoáng vật dễ phong hóa như mica, ôlivin vv… – Về dạng của hạt cần ghi rõ tròn cạnh hay sắc cạnh. – Về tính chất cần phân biệt: Chặt chẽ, chặt vừa, xốp. – Về trạng thái nên phân biệt. Cứng, nửa cứng, dẻo, cứng, dẻo mềm, dẻo chảy chảy (đối với đất sét và đất sét pha) khô, ít ẩm, ẩm ướt, bão hòa (đối với đất rời). – Về tình hình gắn kết phải ghi rõ dạng gắn kết chất gắn kết, mức độ bền vững. – Về tình hình phong hóa, nứt nẻ cần phân loại phong hóa, nứt nẻ theo các tài liệu chuyên môn. – Về kiến trúc, cấu tạo của đá phải dựa vào các tài liệu chuyên môn để phân loại. 12. Cách ghi cột 16: Ghi độ sâu mũi khoan thực tế ứng với vị trí cắt tầng. 13. Cách ghi cột 17, 18, 19, 20: Ghi kết quả thử xuyên động tiêu chuẩn (SPT), ứng với dòng ghi công việc ở cột 3. Trong đó: N1, N2, N3 – Số búa mỗi hiệp xuyên (Đưa mũi xuyên xuống sâu 15cm). N – trị số xuyên tiêu chuẩn (N = N2+ N3). 14. Cách ghi cột 21: Ở phần trên gạch ngang ghi hiệu loại mẫu số hiệu mẫu (ghi theo thứ tự mẫu thí nghiệm). Phần dưới gạch ngang, ghi rõ độ sâu của mặt trên mặt dưới mẫu. Đối với mẫu thí nghiệm lấy bằng mũi khoan dộng thì ghi khoảng hiệp động hoặc lớp lấy mẫu đại diện. 15. Cách ghi cột 22: Ghi chú bổ sung hoặc giải thích các điểm sau: – Số liệu đặc điểm các loại mũi khoan, ống lấy mẫu, dụng cụ thí nghiệm v.v… đã được sử dụng. – Tình hình dung dịch khoan, lưu lượng cấp, thoát, áp suất của dung dịch vv… khi có tình hình đặc biệt như tắc vòi bơm, sự cố lỗ khoan cần theo dõi ghi các thông số kỹ thuật khoan đã sử dụng. – Các vấn đề khác xét thấy cần ghi rõ hơn. C. Cách ghi chép tờ bìa sau của nhật 1. Cách ghi ở mục tình hình các lớp chứa nước. Ghi chép từng lớp nước. Cần so sánh, đối chiếu, kết hợp các lỗ khoan để phân chia lớp chứa nước xét quan hệ địa chất thủy văn giữa các lớp. Ở cột 12 ghi chú về tình hình làm sạch lỗ khoan trước khi lấy mẫu: lượng nước đã bơm múc ra, thời gian bơm múc ngày giờ tiến hành, loại dụng cụ đã dùng để lấy mẫu. 2. Cách ghi mục đặc điểm ĐCCT tại lỗ khoan vùng xung quanh: a. Ghi các yếu tố địa chất xét thấy có liên quan đến tình hình, đặc điểm địa chất công trình, thủy văn của lỗ khoan như: Tình hình đất đá trên miệng lỗ khoan hoặc gần đó, nêu rõ tình hình phong hóa nứt nẻ, thế nằm của tầng đá vv… Tình hình lớp nước trên mặt đất vết lộ nước dưới đất, động thái liên quan giữa chúng với nước trong lỗ khoan. – Các hiện tượng địa chất trên mặt đất có liên quan đến tình hình địa tầng trong lỗ khoan. – Các dấu hiệu địa chất trong lỗ khoan cần chú ý: góc nghiêng của tầng đá, tình hình khi khoan vào tầng đá phong hóa, nứt nẻ, nơi xuất hiện có nước vv… b. Tóm tắt các diễn biến bất thường trong khi khoan của các kíp khoan. 3. Ghi chép về loại máy khoan máy bơm đã sử dụng vào các mục tương ứng. . HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN I. Mẫu nhật ký khoan A. Bìa trước nhật ký Tên cơ quan KSTK NHẬT KÝ KHOAN -. Cách ghi cột 21: Ở phần trên gạch ngang ghi ký hiệu loại mẫu và số hiệu mẫu (ghi theo thứ tự mẫu thí nghiệm). Phần dưới gạch ngang, ghi rõ độ sâu của

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx, Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx, Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

[Download] Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 10:20

Download

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KHOAN MẪU CỦA NHẬT KHOAN I. Mẫu nhật khoan A. Bìa trước nhật Tên cơ quan KSTK NHẬT KHOAN – Tên công trình: Số hiệu lỗ khoan: – Lý trình (hoặc tọa độ): Bên trái: m Bên phải: m – Địa điểm: Giai đoạn khảo sát: – Ngày khởi công: Ngày hoàn thành: SƠ HỌA VỊ TRÍ LỖ KHOAN Tổ trưởng B. Bìa sau nhật TÌNH HÌNH CÁC LỚP CHỨA NƯỚC Số hiệu lớp chứa nước Độ sâu (m) Độ sâu mực nước (m) Nhiệt độ nước đo ở giữa lớp (oC) Độ sâu lỗ khoan khi lấy mẫu (m) Độ sâu thả dụng cụ lấy mẫu Số hiệu mẫu nước Khối lượng của mẫu (lít) Ngày giờ lấy mẫu Ghi chú Mặt lớp Đáy lớp Xuất hiện Ổn định 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đặc điểm ĐCCT ở lỗ khoan vùng xung quanh Loại máy khoan đã dùng: Loại máy bơm đã dùng: Người thuyết minh C. Tờ ruột nhật khoan Tên công trình…………………………. Lỗ khoan số………………………… Từ Đến Tên công việc nguyên nhân ngừng việc Chiều sâu khoan xuống Lõi đất đá lấy lên ống vách Số hiệu mẫu đất đá hồ sơ Từ Đến Cộng Mét Tỷ lệ Đường kính Từ Đến Cộng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mặt cắt lỗ khoan Tên đặc điểm của tầng đá Chiều sâu đổi tầng (m) Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn Mẫu thí nghiệm Ghi chú N1 N2 N3 N 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II. Hướng dẫn ghi nhật ký: A. Cách ghi chép các mục ở tờ bìa như sau: 1. Tên công trình: Ghi rõ tên công trình chính bộ phận đã được nêu trong bản đề cương khoan. 2. Lý trình: Ghi lý trình hoặc tọa độ lỗ khoan. 3. Giai đoạn khảo sát: Ghi theo giai đoạn khảo sát được đề ra ở bản đề cương khoan. Ví dụ: – Nghiên cứu Tiền khả thi – Nghiên cứu khả thi – Thiết kế kỹ thuật – Thiết kế bản vẽ thi công… 4. Số hiệu lỗ khoan tên công trình: Ghi theo đúng số hiệu lỗ khoan tên công trình ở đề cương khoan. 5. Độ sâu thiết kế lỗ khoan: Ghi theo độ sâu đã được quy định ở bản đề cương khoan. 6. Độ sâu thực tế của lỗ khoan: Ghi độ sâu thực tế của đáy lỗ khoan. 7. Sơ họa vị trí lỗ khoan: Thể hiện rõ các yếu tố sau: – Các yếu tố đo đạc đã được dùng để xác định vị trí lỗ khoan, cọc mốc, đường sườn, tam giác định vị (góc cạnh) vv… – Địa hình địa vật ở gần lỗ khoan (Chú ý đến các địa vật bền vững, cố định). B. Cách ghi chép các cột trong nhật 1. Số liệu ghi các cột phải có liên hệ ngang với nhau 2. Trong một cột phải ghi thứ tự, từ trên xuống dưới, theo trình tự triển khai công việc, tiến triển của thời gian độ tăng chiều sâu của lỗ khoan. 3. Khi một dãy số của một cột nào đó chỉ có liên hệ với một dòng ngang thì dùng dấu ( ) để liên hệ với nhau. 4. Trước khi ghi chi tiết thời gian công việc theo các cột dọc ngang, phải ghi ngày, tháng, năm tên mọi người trong kíp khoan trong phạm vi các cột 1,2,3 theo hàng ngang. 5. Cách ghi các cột 1,2,3: Chú ý phân biệt ghi rõ từng loại công việc. – Đối với công tác khoan thuần túy: Ghi rõ phương pháp khoan: động, đập, khoan xoay bằng guồng xoắn vv… loại mũi khoan đường kính mũi khoan đã được sử dụng. – Đối với công tác bổ trợ khoan. Ghi công việc nâng hạ dụng cụ khoan, ống vách ngăn nước, vét lỗ, lấp lỗ v.v… – Đối với công tác lấy mẫu: Ghi rõ các loại ống mẫu phương pháp lấy mẫu. – Đối với công tác đo đạc: quan trắc hay thí nghiệm địa chất: Ghi rõ tên từng loại công việc. – Đối với các sự cố trong lỗ khoan: Ghi rõ nguyên nhân, phương pháp giải quyết thời gian giải quyết sự cố. – Khi ngừng việc ghi rõ nguyên nhân ngừng việc. 6. Cách ghi các cột 4,5,6: Cột 4: Ghi chiều sâu mũi khoan ứng với dòng ghi công việc ở cột 3. Cột 5: Phải đo ghi chiều dài thực của mũi khoan sau một hiệp khoan. Cột 6: Ghi kết quả tính toán chiều sâu khoan cho mỗi hiệp ứng với công việc khoan ở cột 3 (ghi tới centimét). 7. Cách ghi các cột 7,8: Đo ghi chiều dài lõi đất đá lấy được tính toán tỷ lệ lấy lõi so với chiều dài hiệp khoan. 8. Cách ghi cột 9,10,11,12: Mỗi khi lắp thêm hoặc tháo xong một ống vách, phải ghi rõ đường kính ống vách, độ sâu hạ từ… đến…, tổng chiều dài ống vách cùng loại đã hạ xuống lỗ khoan. Các số liệu ghi này phải ứng với công việc hạ nhổ ống vách ở cột 3. 9. Cách ghi cột 13: Đối với mỗi mẫu hồ sơ (mẫu lưu) đều đánh số hiệu theo thứ tự từ trên xuống dưới ghi số hiệu đó lên trên gạch ngang, phần dưới gạch ngang ghi độ sâu của mẫu. Chú ý: – Đối với mẫu đất dính ghi độ sâu thực tế nơi lấy mẫu. – Đối với mẫu đất rời, ghi khoảng độ sâu của hiệp khoan hoặc của lớp mà mẫu đại diện. – Đối với lõi đá ghi độ sâu thực tế của mặt trên dưới của lõi. 10. Cách ghi cột 14: Ghi hiệu đất đá đã nhận biết vào. 11. Cách ghi cột 15: Ghi các nhận xét về tên đặc điểm của tầng đất đá (kể cả đặc điểm khi khoan vào địa tầng) theo các yêu cầu thứ tự nêu ở dưới đây: a. Đối với đất dính: Tên đất, mầu sắc, thành phần tỷ lệ của các vật xen lẫn, tính chất, trạng thái, dạng cấu tạo, tình hình gắn kết các đặc điểm khác (tình hình tự lún của dụng cụ khoan…). b. Đối với đất rời: Tên đất, mầu sắc, thành phần dạng của hạt, thành phần khoáng vật chủ yếu, thành phần tỷ lệ vật xen lẫn, tính chất, trạng thái, tình hình gắn kết các đặc điểm khác (tình hình cát trồi, lở vách v.v…). c. Đối với các loại đá: Tên đá, màu sắc thành phần khoáng vật, kiến trúc, cấu tạo, tình hình phong hóa, tình hình nứt nẻ, tình hình liên kết của đá các đặc điểm khác (xóc tay khoan, kẹt khoan, tính chất mùn khoan vv…). Khi mô tả đất đá cần chú ý những điều sau: – Về tên đất theo các quy định ở phụ lục các dấu hiệu phân biệt ở hiện trường (các phụ lục số 8,9 10). Riêng tên đá, theo các tài liệu chuyên môn khác. – Về màu sắc: Cần nêu màu sắc chủ yếu có tính chất đại biểu lên trước, sau đó nêu tiếp các màu phụ của đất. Tùy theo mức độ dạng phân bố của màu phụ mà dùng các từ “loang” “vân” “điểm” “phớt”. Ví dụ: Đỏ loang vàng, xám vân xanh, đỏ phớt vàng… – Về vật xen lẫn: Ghi các thành phần phụ khác với thành phần chủ yếu của đất bao gồm các loại: Vật chất, hữu cơ, chất mục nát (mùn, gỗ mục), kết hạch, ổ cát, ổ sét, dăm sạn (sỏi), lẫn sét, các khoáng vật dễ phong hóa như mica, ôlivin vv… – Về dạng của hạt cần ghi rõ tròn cạnh hay sắc cạnh. – Về tính chất cần phân biệt: Chặt chẽ, chặt vừa, xốp. – Về trạng thái nên phân biệt. Cứng, nửa cứng, dẻo, cứng, dẻo mềm, dẻo chảy chảy (đối với đất sét và đất sét pha) khô, ít ẩm, ẩm ướt, bão hòa (đối với đất rời). – Về tình hình gắn kết phải ghi rõ dạng gắn kết chất gắn kết, mức độ bền vững. – Về tình hình phong hóa, nứt nẻ cần phân loại phong hóa, nứt nẻ theo các tài liệu chuyên môn. – Về kiến trúc, cấu tạo của đá phải dựa vào các tài liệu chuyên môn để phân loại. 12. Cách ghi cột 16: Ghi độ sâu mũi khoan thực tế ứng với vị trí cắt tầng. 13. Cách ghi cột 17, 18, 19, 20: Ghi kết quả thử xuyên động tiêu chuẩn (SPT), ứng với dòng ghi công việc ở cột 3. Trong đó: N1, N2, N3 – Số búa mỗi hiệp xuyên (Đưa mũi xuyên xuống sâu 15cm). N – trị số xuyên tiêu chuẩn (N = N2+ N3). 14. Cách ghi cột 21: Ở phần trên gạch ngang ghi hiệu loại mẫu số hiệu mẫu (ghi theo thứ tự mẫu thí nghiệm). Phần dưới gạch ngang, ghi rõ độ sâu của mặt trên mặt dưới mẫu. Đối với mẫu thí nghiệm lấy bằng mũi khoan dộng thì ghi khoảng hiệp động hoặc lớp lấy mẫu đại diện. 15. Cách ghi cột 22: Ghi chú bổ sung hoặc giải thích các điểm sau: – Số liệu đặc điểm các loại mũi khoan, ống lấy mẫu, dụng cụ thí nghiệm v.v… đã được sử dụng. – Tình hình dung dịch khoan, lưu lượng cấp, thoát, áp suất của dung dịch vv… khi có tình hình đặc biệt như tắc vòi bơm, sự cố lỗ khoan cần theo dõi ghi các thông số kỹ thuật khoan đã sử dụng. – Các vấn đề khác xét thấy cần ghi rõ hơn. C. Cách ghi chép tờ bìa sau của nhật 1. Cách ghi ở mục tình hình các lớp chứa nước. Ghi chép từng lớp nước. Cần so sánh, đối chiếu, kết hợp các lỗ khoan để phân chia lớp chứa nước xét quan hệ địa chất thủy văn giữa các lớp. Ở cột 12 ghi chú về tình hình làm sạch lỗ khoan trước khi lấy mẫu: lượng nước đã bơm múc ra, thời gian bơm múc ngày giờ tiến hành, loại dụng cụ đã dùng để lấy mẫu. 2. Cách ghi mục đặc điểm ĐCCT tại lỗ khoan vùng xung quanh: a. Ghi các yếu tố địa chất xét thấy có liên quan đến tình hình, đặc điểm địa chất công trình, thủy văn của lỗ khoan như: Tình hình đất đá trên miệng lỗ khoan hoặc gần đó, nêu rõ tình hình phong hóa nứt nẻ, thế nằm của tầng đá vv… Tình hình lớp nước trên mặt đất vết lộ nước dưới đất, động thái liên quan giữa chúng với nước trong lỗ khoan. – Các hiện tượng địa chất trên mặt đất có liên quan đến tình hình địa tầng trong lỗ khoan. – Các dấu hiệu địa chất trong lỗ khoan cần chú ý: góc nghiêng của tầng đá, tình hình khi khoan vào tầng đá phong hóa, nứt nẻ, nơi xuất hiện có nước vv… b. Tóm tắt các diễn biến bất thường trong khi khoan của các kíp khoan. 3. Ghi chép về loại máy khoan máy bơm đã sử dụng vào các mục tương ứng. . HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN I. Mẫu nhật ký khoan A. Bìa trước nhật ký Tên cơ quan KSTK NHẬT KÝ KHOAN -. Cách ghi cột 21: Ở phần trên gạch ngang ghi ký hiệu loại mẫu và số hiệu mẫu (ghi theo thứ tự mẫu thí nghiệm). Phần dưới gạch ngang, ghi rõ độ sâu của

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx, Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx, Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu HƯỚNG DẪN GHI CHÉP NHẬT KÝ KHOAN VÀ MẪU CỦA NHẬT KÝ KHOAN potx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.