[Download] Tài liệu Đo lường và đánh giá trong giáo dục ppt – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 09:20

Download

BÀI GIẢNG MÔN HỌCĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC NỘI DUNG 1NỘI DUNG CHÍNH•Các khái niệm cơ bản (thuật ngữ thường dùng)•Chức năng của đánh giá trong giáo dục•Các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG•Lượng giá (measurement)•Đánh giá (Assesment)•Định giá trị (Evalution)•Trắc nghiệm LƯỢNG GIÁLƯỢNG GIÁ(thập thông tin định lượng)Xác định số lượngĐưa giá trị bằng sốĐưa giá trị bằng thứ bậc có hệ thốngĐại lượng trong GDQĐQL ĐÁNHGIÁTHU THẬP THÔNG TIN(Định tính + Định lượng)PHÁN XÉT THEO HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUY TẮCKẾT LUẬN, QUYẾT ĐỊNHChẩn đoánTiến trìnhKết thúcWhat???What kind of??? SUY NGẪM?Bạn có nhận xét gì về ba loại đánh giá trên? ĐỊNH GIÁ TRỊ•Xác định, nhận định chính xác về giá trị của đối tượng:Thu thập xử lý thông tin đặc trưng hữu dụng khách quanXác định thái độ chủ quan của con ngườiXác định mối quan hệ???Giá trị TRẮC NGHIỆM•Một công cụ hay một hệ thống các công cụ dùng đo lường một mẫu hành vi (behavior) •Phân loại:–Trắc nghiệm chuẩn mực (Norm – Referenced Test) –Trắc nghiệm tiêu chí (Criterion – Refferenced Test) –Trắc nghiệm theo mục tiêu (Objective – Referenced Test) –Trắc nghiệm theo lĩnh vực (Domain – Referenced Test) ĐÁNH GIÁĐỊNH GIÁ TRỊLƯỢNG GIÁ CHỨC NĂNG CỦA ĐLĐGĐịnh hướngĐốc thúc, kích thích, tạo động lựcSàng lọc, lựa chọnCải tiến, dự báo[…]… nhng ngi khỏc Phõn bit thỏi , hng thỳ v quan im V TR, VAI TRề CA KIM TRA NH GI TRONG QU TRèNH O TO Mụ hỡnh quỏ trỡnh o to Yờu cu ca xó hi (nh hng) Mc tiờu Khoỏ o to Chng trỡnh v ni dung o to Mc tiờu mụn hc, bi hc Hình thức tổ chức dạy học Phư ngưphápưdạy ơ Phư ngưphápưhọc ơ (Kiểm tra đánh giá thờng xuyên) Kiểm tra – đánh giá i vi qun lớ giỏo dc tm v mụ L mt bin phỏp quan trng nhm i sõu ci cỏch giỏo… vic phn ng tr li mt s mu nhim v Mặt nhận thức (3) Năng khiếu (Aptitude) Test năng khiếu trớc hết là đo tiềm năng hoặc xác định mức độ thể hiện năng lực trong tơng lai Phân loại: test hoạt động nhận cảm (sensory test), vận động (motor), tâm vận động (psychomotor), nghệ thuật, âm nhạc, kỹ thuật, tài năng khoa học Mt thỏi (1) c im phỏt trin nhõn cỏch Nhõn cỏch l mt th thng nht: nng lc tinh thn,… ỏn trong nh trng, giỳp cho hc sinh phỏt trin ton din v mi mt L mt ni dung quan trng trong cụng tỏc nghiờn cu khoa hc giỏo dc i vi cỏc hot ng trờn lp Xỏc nh xem mc tiờu ca chng trỡnh o to, ca mụn hc cú t c hay khụng v nu t c thỡ mc no nh hng cỏch dy ca thy v cỏch hc ca trũ Cung cp thụng tin iu chnh phng phỏp dy ca thy v phng phỏp hc ca trũ, ng thi giỳp cỏc nh qun lớ cú nhng thay i cn thit trong. .. ỏnh giỏ cht lng ca qui trỡnh o to C TRNG CA LG TRONG LP HC 1 Vỡ s tin b ca ngi hc trong sut quỏ trỡnh hc 2 nh hng cho mt (mi) hot ng ca ging viờn 3 Mang li li ớch cho c thy v trũ Trũ: tớch cc , t nguyn, nõng cao ng lc hc tp Thy: iu chnh cỏch dy, nõng cao k nng s phm 4 ỏnh giỏ theo tin trỡnh 5 Tu thuc vo tng lp hc c th 6 Gn vi mi hot ng ca ngi giỏo viờn trong v ngoi gi hc, l b phn cu thnh ca phng phỏp… phỏt hin c nhng vn tn ti trong cụng tỏc dy v hc, t ú tin hnh s dng cỏc bin phỏp thớch hp bự p nhng ch thiu ht hoc loi b nhng sai sút khụng ỏng cú YấU CU VI NH GI Tớnh qui chun Tớnh khỏch quan Tớnh xỏc nhn v phỏt trin Tớnh ton din TNH QUY CHUN Tuõn theo nhng chun mc nht nh t c mc tiờu phỏt trin hot ng dy – hc v m bo li ớch cho ngi c ỏnh giỏ Cỏc chun ỏnh giỏ c ghi rừ trong vn bn phỏp qui v c… giỏo viờn trong v ngoi gi hc, l b phn cu thnh ca phng phỏp dy hc, l c s hỡnh thnh ti nng s phm Seminar/Nhúm Phỏt biu v phõn bit cỏc khỏi nim c bn ca ỏnh giỏ trong giỏo dc Nờu, phõn tớch cỏc chc nng ca ỏnh giỏ v kh nng ỏp dng cỏc chc nng ú trong GD Trỡnh by phn 1.4 … achievement) Trớ thụng minh (Intelligence) Nng khiu (Aptitude) Mt thỏi : c im phỏt trin nhõn cỏch Hng thỳ Thỏi Mt nhn thc (1) Kt qu hc tp (school chievement) L mc kin thc, k nng hay nhn thc ca ngi hc trong mt lnh vc no ú (mụn hc) Ch cú bi kim tra (trc nghim) kt qu hc tp l cú th o lng mt cỏch trc tip nhng gỡ ngi ta thit k o Mt nhn thc (2) Trớ thụng minh (Intelligence) Con ngi cú nng lc trớ tu chung . HỌC ĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC NỘI DUNG 1NỘI DUNG CHÍNH•Các khái niệm cơ bản (thuật ngữ thường dùng)•Chức năng của đánh giá trong giáo. giá trong giáo dục •Các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG•Lượng giá (measurement)• Đánh giá (Assesment)•Định giá trị (Evalution)•Trắc

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu Đo lường và đánh giá trong giáo dục ppt – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tài liệu Đo lường và đánh giá trong giáo dục ppt, Tài liệu Đo lường và đánh giá trong giáo dục ppt, Tài liệu Đo lường và đánh giá trong giáo dục ppt

Hy vọng thông qua bài viết Tài liệu Đo lường và đánh giá trong giáo dục ppt . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.