Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng – Tải về File Word, PDF

Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng


Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng gồm 3 phần và 14 chuyên đề, cung cấp các nội dung chính như: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Báo cáo kinh nghiệm thực tế; Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa.

Bạn đang xem: [Download] Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng File Word, PDF về máy

Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

    Download tài liệu Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng File Word, PDF về máy

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button