[Download] Tải Lecture Taxation – Chapter 6: Corporate Income Tax (CIT) – Tải về File Word, PDF

Lecture Taxation – Chapter 6: Corporate Income Tax (CIT)

Lecture Taxation – Chapter 6: Corporate Income Tax (CIT)
Nội dung Text: Lecture Taxation – Chapter 6: Corporate Income Tax (CIT)

Download


Lecture Taxation – Chapter 6: Corporate Income Tax (CIT). After studying this section will help you understand: concept, characteristics and role of CIT, specify taxable subjects and taxpayers of current CIT of Vietnam, define tax base, tax period and tax rate of current CIT of Vietnam,…

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Taxation – Chapter 6: Corporate Income Tax (CIT) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Taxation – Chapter 6: Corporate Income Tax (CIT) File Word, PDF về máy

Lecture Taxation – Chapter 6: Corporate Income Tax (CIT)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Taxation – Chapter 6: Corporate Income Tax (CIT)

Download tài liệu Lecture Taxation – Chapter 6: Corporate Income Tax (CIT) File Word, PDF về máy