[Download] Tải Lecture Taxation – Chapter 4: Excise Tax (SCT) – Tải về File Word, PDF

Lecture Taxation – Chapter 4: Excise Tax (SCT)

Lecture Taxation – Chapter 4: Excise Tax (SCT)
Nội dung Text: Lecture Taxation – Chapter 4: Excise Tax (SCT)

Download


Lecture Taxation – Chapter 4: Excise Tax (SCT). After studying this section will help you understand: specify goods and services subject and not subject to current excise tax of Vietnam, recognise taxpayers of Vietnamese current excise tax, define tax calculation methods, taxable prices and tax rates of Vietnamese current excise tax,…

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Taxation – Chapter 4: Excise Tax (SCT) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Taxation – Chapter 4: Excise Tax (SCT) File Word, PDF về máy

Lecture Taxation – Chapter 4: Excise Tax (SCT)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Taxation – Chapter 4: Excise Tax (SCT)

Download tài liệu Lecture Taxation – Chapter 4: Excise Tax (SCT) File Word, PDF về máy