[Download] Tải Lecture Principles of financial accounting – Chapter 9: Long-Lived Assets – Tải về File Word, PDF

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 9: Long-Lived Assets

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 9: Long-Lived Assets
Nội dung Text: Lecture Principles of financial accounting – Chapter 9: Long-Lived Assets

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Principles of financial accounting – Chapter 9: Long-Lived Assets – Tải về File Word, PDF

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 9: Long-Lived Assets. After studying this section will help you understand: determine the cost of property, plant and equipment; explain and calculate depreciation; explain the factors that cause changes in periodic depreciation and calculate revisions; account for the disposal of property, plant and equipment,…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Principles of financial accounting – Chapter 9: Long-Lived Assets File Word, PDF về máy

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 9: Long-Lived Assets

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Principles of financial accounting – Chapter 9: Long-Lived Assets

Download tài liệu Lecture Principles of financial accounting – Chapter 9: Long-Lived Assets File Word, PDF về máy