[Download] Tải Lecture Principles of financial accounting – Chapter 8: Accounting for Receivables – Tải về File Word, PDF

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 8: Accounting for Receivables

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 8: Accounting for Receivables
Nội dung Text: Lecture Principles of financial accounting – Chapter 8: Accounting for Receivables

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Principles of financial accounting – Chapter 8: Accounting for Receivables – Tải về File Word, PDF

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 8: Accounting for Receivables. After studying this section will help you understand: record accounts receivable transactions; calculate the net realizable value of accounts receivable and account for bad debts; account for notes receivable,…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Principles of financial accounting – Chapter 8: Accounting for Receivables File Word, PDF về máy

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 8: Accounting for Receivables

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Principles of financial accounting – Chapter 8: Accounting for Receivables

Download tài liệu Lecture Principles of financial accounting – Chapter 8: Accounting for Receivables File Word, PDF về máy