[Download] Tải Lecture Principles of financial accounting – Chapter 4: Completion of the Accounting Cycle – Tải về File Word, PDF

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 4: Completion of the Accounting Cycle

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 4: Completion of the Accounting Cycle
Nội dung Text: Lecture Principles of financial accounting – Chapter 4: Completion of the Accounting Cycle

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Principles of financial accounting – Chapter 4: Completion of the Accounting Cycle – Tải về File Word, PDF

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 4: Completion of the Accounting Cycle. After studying this section will help you understand: prepare closing entries and a post-closing trial balance; explain the steps in the accounting cycle including optional steps; prepare correcting entries,…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Principles of financial accounting – Chapter 4: Completion of the Accounting Cycle File Word, PDF về máy

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 4: Completion of the Accounting Cycle

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Principles of financial accounting – Chapter 4: Completion of the Accounting Cycle

Download tài liệu Lecture Principles of financial accounting – Chapter 4: Completion of the Accounting Cycle File Word, PDF về máy