[Download] Tải Lecture Principles of financial accounting – Chapter 10: Current Liabilities – Tải về File Word, PDF

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 10: Current Liabilities

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 10: Current Liabilities
Nội dung Text: Lecture Principles of financial accounting – Chapter 10: Current Liabilities

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Principles of financial accounting – Chapter 10: Current Liabilities – Tải về File Word, PDF

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 10: Current Liabilities. After studying this section will help you understand: account for determinable or certain current liabilities; account for estimated liabilities; account for contingencies; prepare the current liabilities section of the balance sheet,…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Principles of financial accounting – Chapter 10: Current Liabilities File Word, PDF về máy

Lecture Principles of financial accounting – Chapter 10: Current Liabilities

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Principles of financial accounting – Chapter 10: Current Liabilities

Download tài liệu Lecture Principles of financial accounting – Chapter 10: Current Liabilities File Word, PDF về máy