[Download] Tải Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 6: Activity-based costing: A tool to aid decision making – Tải về File Word, PDF

Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 6: Activity-based costing: A tool to aid decision making

Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 6: Activity-based costing: A tool to aid decision making
Nội dung Text: Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 6: Activity-based costing: A tool to aid decision making

Download


Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 6: Activity-based costing: A tool to aid decision making. This chapter introduces students to activity-based costing (ABC), which is a tool that has been embraced by a wide variety of service, manufacturing, and non-profit organizations.

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 6: Activity-based costing: A tool to aid decision making – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 6: Activity-based costing: A tool to aid decision making File Word, PDF về máy

Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 6: Activity-based costing: A tool to aid decision making

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 6: Activity-based costing: A tool to aid decision making

Download tài liệu Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 6: Activity-based costing: A tool to aid decision making File Word, PDF về máy