[Download] Tải Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 4: Job-order costing – Tải về File Word, PDF

Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 4: Job-order costing

Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 4: Job-order costing
Nội dung Text: Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 4: Job-order costing

Download


Managers need to assign costs to products to facilitate external financial reporting and internal decision making. This chapter illustrates an absorption costing approach to calculating product costs known as job-order costing.

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 4: Job-order costing – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 4: Job-order costing File Word, PDF về máy

Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 4: Job-order costing

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 4: Job-order costing

Download tài liệu Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 4: Job-order costing File Word, PDF về máy