[Download] Tải Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 10: Flexible budgets and performance analysis – Tải về File Word, PDF

Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 10: Flexible budgets and performance analysis

Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 10: Flexible budgets and performance analysis
Nội dung Text: Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 10: Flexible budgets and performance analysis

Download


This chapter explores how budgets can be adjusted so that meaningful comparisons to actual costs can be made. This chapter include objectives: Prepare a flexible budget, prepare a report showing activity variances, prepare a report showing revenue and spending variances, prepare a performance report that combines activity variances and revenue and spending variances,…

Bạn đang xem: [Download] Tải Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 10: Flexible budgets and performance analysis – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 10: Flexible budgets and performance analysis File Word, PDF về máy

Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 10: Flexible budgets and performance analysis

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 10: Flexible budgets and performance analysis

Download tài liệu Lecture Managerial accounting for managers (4e) – Chapter 10: Flexible budgets and performance analysis File Word, PDF về máy